Šta ko želi
Šta ko želi

Šta ko želi

Mama hoće da sam glumac,
tata da sam ljekar,
baka hoće muzičara,
deda da sam pekar.

Tetke, strine i ostali –
svi polažu nadu:
kad odrastem, da postanem –
profesor u gradu.

A ja želim mnogo više,
i željeću do vijek:
kad odrastem malo veći
da postanem – č o v j e k.

Muhidin Šarić