Šta sanjaju kišobrani
Šta sanjaju kišobrani

Šta sanjaju kišobrani

Jedan plavi kišobran

usnio je divan san.

U snu plavog kišobrana

kiša lije cijelog dana.

 

Jedan žuti kišobran

usnio je divan san.

U snu žutog kišobrana

kiša lije cijelog dana.

 

U snu svakog kišobrana

kiša lije cijelog dana.

 

Zejćir Hasić