Stanje tijela
Stanje tijela

Stanje tijela


Drugi od četiri dijela u koja je teorija medicine podijeljenja se bavi stanjem čovjekovog tijela.

Imamo tri moguća stanja, a to su: zd ravlje, bolest, i stanje oporavka ili starije doba koje nije ni bolest ni zdravlje.

Zdravlje je fizičko stanje u kome su sve funkcije tijela zdrave. Biti zdrav je najveći mogući dar koji nam je Allah podario. Nemoguće je ponašati se ispravno i izvršavati Allahove naredbe osim ako nismo potpuno zdravi. Ne postoji ništa slično tome. Neka vjernik zahvali

Allahu za svoje zdravlje, i neka ne bude nezahvalan.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Postoje dva dara koje mnogi ljudi olahko uzimaju, dobro zdravlje i dokolica.” Hadis prenosi EI-Buhari.

Poslanik je rekao: “Postoje vjernici koje je Allah zaštitio od smrti u boju ili od bolesti. Učinio je da oni žive i umru u dobrom zdravlju, ali im i pored toga daruje stepen Svojih šehida.”

Ebu Derda je rekao: “O Poslaniče, ako ozdravim i budem na tome zahvalan Allahu, da li je to bolje od toga da sam ostao bolestan i strpljivo podnosio bolest?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Uistinu Poslanik voli dobro zdravlje onoliko koliko ga i ti voliš.”

Prenosi se da je Et-Tirmizi rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Ko god se ujutro probudi zdravog tijela i duha, a njegova je nafaka osigurana, on je poput onoga koji posjeduje cijeli svijet.”‘

Et-Tirmizi prenosi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prvo pitanje koje će čovjeku biti postavljeno na Sudnjem Danu o ljepotama ovoga svijeta je: ‘Nismo li ti dali zdravo tijelo?’ a sljedeće će biti: ‘Nismo li te zadovoljili hladnom vodom?”‘

Također se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O Abbase, traži od Allaha zdravlje na ovom i budućem svijetu.” Hadis prenosi EI-Bezzar.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao: “Tražite od Allaha oprost i zdravlje. Poslije sigurnosti u vjeri, ništa bolje nije dato čovjeku do dobrog zdravlja.” Hadis prenosi En-Nesai.

“Allahu, dželle šanuhu, nema draže molitve od molitve za dobro zdravlje.” Hadis prenosi Et-Tirmizi.

Prenosi se da je jedan beduin upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem : “O Allahov Poslaniče, kakvu dovu trebam učiti po završetku namaza?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Traži dobro zdravlje.”

Neka od mudrih kazivanja Davuda, sallallahu alejhi ve sellem, su i ova: “Zdravlje je skriveno kraljevstvo.” A zatim: “Tuga za jedan sat postara čovjeka za jednu godinu.” Također je rekao: “Zdravlje je kruna na glavama zdravih čiju vrijednost znaju cijeniti samo bolesni.”

I konačno: “Zdravlje je nevidljivo bogatstvo.”

Neki naši preci su uobičavali govoriti: “Koliko je dobrih darova Allah smjestio unutar svake vene.”

I doista, neka nam Allah podari zdravlje u vjeri na ovom i budućem svjetu. Što se tiče bolesti, to je stanje potpuno suprotno zdravlju. Prouzrokuje je nevolja, pogrešna akcija, ili nesreća.

 

 

Izvor: Dželaluddin Abdurrahman es-Sujuti, Vjerovjesnikova medicina, Libris, Sarajevo, 2003., str. 12-14., prevod: Haris Murtić