Strpljenje i zahvalnost
Strpljenje i zahvalnost

Strpljenje i zahvalnost

Psiholozi tvrde da je strpljenje u kombinaciji za zahvalnošću djelotvoran lijek za mnoge psihičke poremećaje. Otkriveno je da najkreativniji i najuspješniji ljudi vježbaju i praktikuju strpljivost i zahvalnost tokom cijelog svog života. Kada su ljudi strpljivi sa drugima i kada im u isto vrijeme zahvaljuju za bilo koju stvar, makar to bila i sitnica, to im je najkraći put ka uspjehu, samoizlječenju, samozadovoljstvu, kao i zadovoljstvu sa drugima.

Također, psiholozi kažu da je samozadovoljstvo i zadovoljstvo sa drugim ljudima od iznimne važnosti za liječenje pojedinih psihičkih poremećaja zbog toga što se takvi poremećaji pojavljuju usljed nezadovoljstva sa samim sobom i nezadovoljstva sa našim životima. Dodaju da najbolji oblik strpljenja dolazi u kombinaciji sa tolerancijom ka prijestupnicima. Drugim riječima, čovjek, ne samo da treba da bude strpljiv sa takvim ljudima, nego također treba da im oprosti.

Zlatno pravilo za liječenje anksioznosti i depresije se nalazi u Kur'anu. Allah, dž.š., kaže:

Reci: „O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka dobro, a Allahova je zemlja prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.“ (Az-Zumar, 10)

Zbog toga, kada se tužni, ljuti, ili netolerantni prema drugima, sjetite se ovog ajeta koji vam pomaže da budete strpljivi pogotovo onda kada shvatite da ćete zbog toga ući u Džennet bez polaganja računa i bez odgovornosti.

 …koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine. (Ali Imran, 133–134)

To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni. (Fussilet, 34–35)

Strpljivo podnositi i praštati – tako treba svaki pametan postupiti. (Šura, 43)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjeku nije dato ništa bolje od sabura.”

Izvor: dzemat-sacramento.com