Stupnjevi znanja i znalaca
Stupnjevi znanja i znalaca

Stupnjevi znanja i znalaca

Kada smo već govorili o plemenitosti pojedinih nauka, vidjeli smo da Ikhwāni nauke vide u stupnjevitom poretku tako da su neke u odnosu na druge bolje i više, a ista je stvar i sa naučnicima.

Najbolji naučnik u svakoj nauci je onaj koji je najstručniji u toj nauci i koji najbolje poznaje principe i ogranke te nauke. Ljudi se dijele na tri skupine: puk, elita učenjaka, koji su zreli i stručnjaci u nauci i oni koji su na srednjem stupnju i za svaku skupinu od njih postoji nauka i znanje koje je za njih dobro i neophodno, a za druge edeb.
Međutim, ono što svi trebaju imati jesu vjerska znanja, vjerski edeb i djela.

Prilikom odabira nauke za edukaciju trebamo prvo izabrati nauke koje su vjerski obavezne i koje su za nas neophodne. Ikhwāni u govorima u vezi različitosti stupnjeva učenjaka osvrću se i na važnost stručnosti.
Sve nauke, zanati i umijeća imaju utvrđene i općeprihvaćene principe koji važe za njihove vlasnike.

Ovi principi su za sve te osobe pouzdano tačni i neokrnjivi; u sporednostima imaju međusobne razlike, ali proizlaze iz različitih faktora i uzroka. Jedan od tih faktora je različitost u mjeri obaviještenosti ili u iskustvu ili ukratko rečeno u mjeri bolje upućenosti tih naučnika, što je normalna pojava.

Međutim, ono što je u neslaganjima stavova bolno i neugodno, proizlazi iz neobaviještenosti i neznalačkog iznošenja stavova. Dakle, onima koji nisu upućeni u principe jedne nauke nije dopušteno da iznose stavove o pitanjima i detaljima te nauke.
Drugi faktori poput različitosti stupnjeva razuma i različitosti percepcija učenjaka, također, su utjecajni u pojavi naučnih neslaganja. Važna je činjenica da Ikhwāni neslaganja u naučnim stavovima smatraju normalnim i na taj način svoje sagovornike podučavaju svojoj učenjačkoj širokogrudnosti i znalačkom promatranju stavova, no ne podnose izgubljenost učenjaka u virovima oprečnih misli.

Naime, Ikhwāni smatraju mogućim očuvanje misli pojedinca od oprečnosti i drže nužnim ulaganje truda da bi se vjerovanja i djela očistili od oprečnosti.

Izvor: Muhammed Fath Ali Khani, Ali Rida Fasihizadah i Ali Naqi Fakihi, Stavovi islamskih mislioca o edukaciji i odgoju, s perzijskog preveli Lutfi Akbaš i Amar Imamović, fondacija Mulla Sadra u BiH,Sarajevo 2008.