Suočavanje s problemom
Suočavanje s problemom

Suočavanje s problemom

Suočavanje s problemom potiče samopouzdanje i samopoštovanje. Imaš problem? Npr. loše ocjene u školi; stalni sukobi s vršnjacima…?

Bijegom od problema ili prepuštanjem problema drugoj osobi rušimo vlastitu samoefikasnost, time i osjećaj samopouzdanja. Ako se suočiš s problemom (što znači promišljanje, analiza problema, donošenje odluke, poduzimanje koraka), sebi i drugima dokazuješ samostalnost, što ti daje “na važnosti”.

Kako se suočavaš sa problemom?

Nekorisne strategije

 

Korisne strategije

koje su odraz manjka samopozdanja, a daljnja primjena istih samo ga nadalje ruši:

 • ignoriranje problema,
 • izbjegavanje razmišljanja i rješavanja problema, opravdavajući se da se ništa ne može učiniti,
 • odlaganje rješavanja problema,
 • razmišljanje o njemu bez poduzimanja koraka za rješavanje,
 • pretjerane emocionalne reakcije – vikanje, plakanje, i sl.
 • korištenje izgovora za nerješavanje problema, npr. “Trenutno nisam raspoložen(a).”

njima pribjegavaju osobe zdravog

samopouzdanja (aktivno suočavanje s problemom):

 • logička analiza: razmišljanje o problemu kako bismo se bolje pripremili za njegovo rješavanje,
 • gledanje na problem s pozitivne strane,
 • motiviranje samog sebe motivirajućim samouputama (npr. “Što prije to obavim prije ću se riješiti, kasnije se događaji mogu zakomplicirati…”) i dogovor sam sa sobom,
 • postavljanje jasnih, realnih i dostižnih ciljeva (npr. “Možda neću dobiti 5 iz testa, ali i trojka će mi omogućiti prolaz razreda”),
 • podjela problema na manje dijelove, lakše je rješavati manje cjeline. Postizanje zacrtanih podciljeva djeluje motivirajuće. (Ako svoje misli usmjerimo samo na krajnji cilj vjerojatno će nam se činiti pretežak za dostizanje),
 • izrada plana i realizacija korak po korak; treba početi s radnjom koja je najhitnija ili pak najzanimljivija, ili najlakša..

 

Izvor: www.zzjz-ck.hr