Svijest o Bogu (Prisjećanje)
Svijest o Bogu (Prisjećanje)

Svijest o Bogu (Prisjećanje)

Prisjećanje znači da se čovjek uvijek treba sjećati Boga te da nikad ne smije zaboraviti na svoju odgovornost i služenje prema Bogu Uzvišenom. Jer, onaj ko zaboravi na Boga zapravo će zaboraviti samoga sebe, od samoga sebe će se otuđiti i zalutati u dolinu nemara. Kur’an Časni kaže:

I ne budite kao oni koji su Boga zaboravili, pa je On dao da sami sebe zaborave… (El-Hašr, 19)

Na drugom mjestu se kaže:

Oni koji se i stojeći i sjedeći i ležeći Boga sjećaju… (Ali ‘Imran, 191)

U predajama je također jako naglašeno pitanje sjećanja na Boga, a mi ćemo s tim u vezi ukazati na nisku bisernih mudrosti Zapovjednika vjernih, Alija, mir neka je s njim:

“Prepustite se sjećanju na Boga, jer je to najbolje sjećanje.”[1]

“Uistinu je Bog Uzvišeni učinio sjećanje na Njega čišćenjem za srca.”[2]

“Uistinu, sjećanje na Boga ima pristalice koje ga umjesto Svijeta ovog uzeše, pa ih nikakva trgovina ni prodaja od njega ne odvraćaju…”[3]

U govoru Hamamu također kaže:

“…osvane, a jedina mu briga sjećanje na Boga.”[4]

O drugovima i čeljadi Poslanikovoj, s.a.v.a., kazao je:

“…kada se Bog spomene, suze im na oči naviru toliko da im prsa skvase te poput stabla za olujna dana zatrepere iz straha od kazne i nade u nagradu.”[5]

Na drugom mjestu kaže:

“Sjećanje na Boga je lijek za bolesti duša.”[6]

Također veli:

“Drži se sjećanja na Boga, jer ono je svjetlost srca.”[7]

I još kaže:

“Sjećanje na Boga je stup vjerovanja i zaštita od šejtana.”[8]

 

Izvor: Muhammed Reza Mahdevi Kani, Koraci ka samoizgradnji, svezak 1, (preveo s perzijskog: Samed Jelešković), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2011, str. 46.[1] Nehdžu-l-belaga, Subhi Salih, govor 110.

[2] Isto, govor 222.

[3] Isto.

[4] Isto, govor 193.

[5] Isto, govor 97.

[6] Gureru-l-hikem, sv. 4, str. 3.

[7] Isto, str. 288.

[8] Isto, str. 30.