Tevekkul – pouzdanje u Allaha, dž.š.
Tevekkul – pouzdanje u Allaha, dž.š.

Tevekkul – pouzdanje u Allaha, dž.š.

Tevekkul nije fatalizam, kao što neupućeni žele da pripišu islamu i muslimanima. To je istinska realnost iza koje stoji čvrsto vjerovanje, nastojanje i trud.

Musliman ima puno pouzdanje u Allaha, dž.š., kada je sa svoje strane učinio sve što je mogao učiniti.

Poučan je primjer jednog Arabljanina, koji je došao da upita nešto Božijeg Poslanika, a.s. Po prašini na odjeći Muhammed, a.s., je zaključio da je stranac, pa ga je upitao gdje mu je deva. Kada je ovaj odgovorio da je devu prepustio Božijem tevekkulu, Muhammed, a.s., mu reče: „Sveži, pa se osloni na Allaha!“

U Kur'anu, a.š., ima mnogo ajeta koji govore o tevekkulu. Tako se kaže:

Ko se pouzda u Allaha – On mu je dovoljan. (Et-Talak, 3)

Uzdajte se u Allaha, ako ste pravi vjernici! (El-Maide, 23)

Kada se nešto odlučiš – osloni se na Allaha! Zaista, Allah voli one koji se na Njega oslanjaju. (Ali Imran, 159)

 

Izvor: Bilal Hasanović, Ilmud-din, udžbenik za vjeronauku odraslih, I izdanje, Starješinstvo Islamske zajednice BiH, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, 1987, str. 140.