Univerzalnost Muhammedova poslanstva
Univerzalnost Muhammedova poslanstva

Univerzalnost Muhammedova poslanstva

Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna. (Es-Sebe, 28)

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Ja sam poslanik onome koga zateknem živog i onome ko se rodi nakon mene.[1]

Svaki poslanik prije mene bio je slan svome narodu na svome jeziku, a ja sam poslanik svima, i crnima i bijelima, na arapskom jeziku.[2]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, sažetak zbirke hadisa, svezak 2, preveo s perzijskog i arapskog: Ertan Basarik, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2007, str. 303.[1] Et-Tabekatul-kubra, 1/191.

[2] Biharul-envar, 16/316/6.