There + be
There + be

There + be

Osnovno značenje riječi „there“ je „tamo“. Međutim, izraz „there is“ i „there are“ nećemo prevoditi sa „tamo je“ ili „tamo su“. Fraza there + be označava da nešto postoji ili se događa, pa je često prevodimo sa ima, nalazi se, postoji, a ponekad je u prevodu izjednačavamo sa oblicima glagola biti. Evo par primjera.

There is a park nearby. – Ima park u blizini.

There are many people at the bus stop. – Na autobuskoj stanici se nalazi mnogo ljudi.

There are so many different animals in the world. – Na svijetu postoji tako mnogo različitih životinja.

There are apples in the picture. – Na slici su jabuke.

Usljed različitosti našeg, maternjeg jezika i engleskog jezika u pogledu rečenične konstrukcije, česte su (početničke) greške u prevođenju rečenica ovog tipa. Evo par primjera!

Rečenica

Nepravilno

Pravilno

Na stolu ima puno knjiga.

On the desk have a lot of books.

There are a lot of books on the desk.

U toj sobi su bili moji omiljeni posteri.

In that room were my favourite posters.

There were my favourite posters in that room.

U gradovima uvijek ima puno koncerata.

In towns are always a lot of concerts.

There are always a lot of concerts in towns.

 

There is (there was) se upotrebljava uz imenice u jednini i uz nebrojive imenice, a there are (there were) uz imenice u množini. Primjeri:

There is a spider in the bath.

There was some sugar in the box.

There are three chairs in the classroom.

There were many people in front of his home.

Navedeni primjeri su ujedno i primjeri potvrdnih rečenica. Skraćeni oblik od „there is“ je „there's“, a „there are“ nema skraćeni oblik.

Odričan oblik dobivamo dodavanjem rječice „not“ iza glagola „be“. Skraćeni oblik od „there is not“ je „there isn't“, a od „there are not“ je „there aren't“. Ukoliko želimo naglasiti potpuno odsustvo nekoga ili nečega, uz „there + be“ ćemo upotrijebiti i riječ „any“. Konstrukcija „there + be + any“ se koristi uz imenice u množini i uz nebrojive imenice. Pogledajmo par primjera!

There is not a horse in the field.

There won't be any questions.

There are not two elephants in the zoo.

There aren't any trees in my street.

There wasn't any sugar in my coffee.

Upitan oblik dobivamo zamjenom mjesta „there“ i „be“. Primjeri:

Is there a dog in the supermarket? – No, there isn't.

Are there any dogs in the park? – Yes, there are.

Ukoliko želimo saznati brojno stanje onoga što jeste i što postoji, tada ćemo upitni izraz „how many“ upotrijebiti po sljedećem obrascu:

how many + imenica u množini + are there (+ rečenični dodaci).

Primjeri:

How many students are there in your class?

How many countries are there in South America?

Osim s glagolom „biti“, there može ponekad u formalnom ili literarnom stilu stajati i uz neke druge glagole (come, happen, follow, live, seem, stand, occur, arise, arrive, emerge, enter, exist, lie, remain, result, sit, take place). Primjeri:

There seems to be a new job for you.

There comes the time when you need to admit the truth.

There followed an interesting programme.

Praktične i korisne vježbe za lekciju There + be možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da saznate kako ste datu vježbu trebali uraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html