Gramatika
Gramatika

So or Such

So i such pojačavaju značenje riječi uz koju stoje. Međutim, nije svejedno koju od ovih riječi ćete upotrijebiti. Osnovno pravilo …

There + be

Osnovno značenje riječi „there“ je „tamo“. Međutim, izraz „there is“ i „there are“ nećemo prevoditi sa „tamo je“ ili „tamo …