See, Look or Watch?
See, Look or Watch?

See, Look or Watch?

See, look i watch su glagoli koje koristimo kada govorimo o čulu vida. Međutim, postoji bitna razlika u njihovom značenju i upotrebi.

See

Ovaj glagol koristimo kada želimo kazati da oči primaju (vide) određenu sliku. Jednostavno otvorimo oči i vidimo.

Primjeri:

I see a cloud in the sky. (Vidim oblak na nebu.)

Didn't you see him? He was waving at you. (Zar ga nisi vidio? Mahao ti je.)

Look (at)

Kada ulažemo određeni trud da nešto vidimo tada upotrebljavamo glagol look (at). Pogled je svjesno usmjeren na nešto.

Primjeri:

I'm looking but I don't see it. (Gledam, ali ja to ne vidim.)

Look at this photo! Isn't it beautiful? (Pogledaj ovu fotografiju! Nije li prekrasna?)

Kada uz glagol look dolazi objekat tad obavezno ide i prijedlog atlook + at + object.

Watch

Glagol watch po značenju je prilično sličan glagolu look, međutim, trud koji ulažemo u ovu radnju je veći i obično podrazumijeva gledanje nečeg što je u nekom vidu kretanja ili promjene.

Primjeri:

Did you watch the football match yesterday? (Jesi li gledao fudbalsku utakmicu juče?)

Kids like watching cartoons. (Djeca vole gledati crtiće.)

Kada se govori o gledanju filmova, predstava ili TV programa u upotrebi se mogu naći glagoli i watch i see. Međutim, pravilo je da kada govorimo o gledanju javnih predstava upotrebljavamo glagol see, a pri gledanju televizije glagol watch.

Primjeri:

We're going to see George Clooney's latest movie at the cinema tonight. (Pogledat ćemo posljednji film Džordža Klunija u kinu večeras.)

Last night we stayed home and watched some films on TV. (Sinoć smo ostali kod kuće i gledali neke filmove na TV-u.)

Ukoliko ste shvatili razliku u upotrebi ovih glagola, tad testirajte svoje znanje. Klikom na sljedeći link pronaći ćete niz korisnih vježbi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/verbs/confusing_verbs-exercises.html