Much, many, a lot of
Much, many, a lot of

Much, many, a lot of

Much, many, a lot of ukazuju na veliku brojnost ili veliku količinu nečega.

Much se upotrebljava uz nebrojive imenice. Nebrojive imenice su one koje nemaju množinu, odnosno one koje ne možemo brojiti, npr. sugar, water, milk itd.

Neko će reći da se i to može brojiti, navodeći primjer: dva litar mlijeka (two litres of milk), pet kilograma šećera (five kilograms of sugar) ili dvije čaše vode (two glasses of water). Međutim, ukoliko pažljivije pogledamo ove primjere vidjet ćemo da zapravo ne brojimo mlijeko, šećer, a ni vodu, već brojimo litre, kilograme i čaše.

Many se upotrebljava uz brojive imenice. Brojive imenice su one koje imaju množinu, odnosno koje možemo brojiti, npr. books, kids, apples itd.

Napomenimo i to da neke imenice mogu biti ujedno i brojive i nebrojive zavisno od konteksta u kojem se upotrebljavaju.

Primjer:

She has long blond hair. (hair – kosa)

My father is getting a few grey hairs now. (hair – dlaka)

A lot of se upotrebljava i uz brojive i nebrojive imenice.

Much i many se obično koriste u upitnim i odričnim rečenicama, a rijeđe u potvrdnim. U potvrdnim se umjesto njih češće upotrebljavaju, u istom značenju, izrazi:

a lot of , lots of, plenty of, a great deal of, a large number of.

Primjeri:

How much money have you got?

I haven't got much money.

I have got a lot of money.

 

How many students are in the classroom?

There aren't many students in the classroom.

There are a lot of students in the classroom.

U neformalnom govornom i pisanom jeziku, u potvrdnim rečenicama, preferira se upotreba a lot of / lots of, dok u formalnom, pogotovo pisanom jeziku, nailazimo na upotrebu izraza much i many, posebno kada se radi o iskazima koji predstavljaju opšte konstatacije.

Primjeri:

Much money has been spent on motorways.

Many books have been written about  Egypt.

Kao što vidimo za pravilnu upotrebu izraza much i many nužno je poznavati pojam brojivosti, odnosno nebrojivosti imenica. Međutim, ono što je brojivo u našem jeziku nije obavezno brojivo i u engleskom jeziku. Nebrojive imenice u engleskom jeziku moraju slijediti pravila koja važe za njih, bez obzira što se u nekom drugom jeziku tretiraju kao brojive imenice. Među takvim imenicama nalaze se i neke koje se često upotrebljavaju te ih je, zbog pravilne upotrebe, nužno spomenuti: accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work.

Primjeri:

How much bread should I bring?

I didn't make much progress today.

This looks like a lot of trouble to me.

 

Korisne vježbe za pravilnu upotrebu izraza much, many i a lot of možete pronaći klikom na sljedeći link http://www.agendaweb.org/grammar/many_much-exercises.html