The Most Commonly Confused Words
The Most Commonly Confused Words

The Most Commonly Confused Words

Niz je riječi u engleskom jeziku čija upotreba zbunjuje čak i osobe kojima je ovaj jezik maternji te stoga, nerijetko, griješe i u njihovom pisanju. Ovom prilikom navodimo neke od njih. 

Lets / Let's

Lets je oblik glagola “let” (dozvoliti) za treće lice jednine.

Primjer: He lets me eat cake all the time.

Let's je skraćeni oblik izraza “Let us”.

Primjer: Let's go dancing tonight!

Its / it's

Its je prisvojni oblik zamjenice “it”.

Primjer: The dog always loses its toys.

It's je skraćeni oblik od “it is” ili “it has”.

Primjer: It's raining again.

Awhile / a while

Awhile je prilog u značenju kratko (neko) vrijeme.

Primjer: She played the piano awhile.

A while je imenski izraz koji sačinjavaju neodređeni član “a” i imenica “while”, a koristi se u značenju period ili vremenski interval. Česta je njegova upotreba uz prijedlog.

Primjer: I'll be coming in a while.

Affect / effect

Affect se najčešće upotrebljava kao glagol u značenju imati utjecaj na nešto.

Primjer: Her depression started to affect the family life.

Effect se najčešće upotrebljava kao imenica u značenju rezultat (posljedica) nečega.

Primjer: The beneficial effects of exercise are evident.

Advice / advise

Advice je imenica u značenju savjet, savjetovanje.

Primjer: My father's advice was always very precious to me.

Advise je glagol u značenju savjetovati, obavijestiti.

Primjer: Your father will advise you if you ask him to.