U laži je plitko dno
U laži je plitko dno

U laži je plitko dno

Dva čovjeka tjerala dva tovara, jedan tjerao žir, a jedan mahovinu. Upita jedan drugoga:

– Šta to tjeraš na konju?

Reče onaj što tjera žir:

– Ja tjeram orahe! A ti, šta ti tjeraš?

On reče:

– Ja tjeram vunu!

Pošto se tako ispitaše, reče onaj što tjera mahovinu:

– Daj, Boga ti, da se razmijenimo: da ja tebi dam vunu, a ti meni orahe!

– Boga mi, ja hoću! – reče onaj što tjera žir, pa se razmijeniše.

Onda pobjegoše jedan od drugoga uprijeko. Onaj što je uzeo mahovinu povika:

– O kršno ti ga prevarih!

A kad je izmakao podalje, otovari, vidje da je mahovina, reče:

– Ništa mu dao, a ništa uzeo!

A tako isto i onaj što je uzeo žir umjesto oraha, reče:

– Dobro ti ga prevarih!

Kad otvori pa vidje šta je, zaključi:

– Međer, taman kao što on prevari mene, tako sam i ja njega: ništa dao, a ništa uzeo. Jedino što smo naprazno oba lagali. A međer, od laži nema ništa no laži gole, a eto koristi nikakve!

Nepoznate riječi:

međer (turcizam) – zbilja, zaista, stvarno

Izvor: Šaljive narodne pripovijetke, priredio: dr. Stjepko Težak, „Školska knjiga“, Zagreb, 1968, str. 69-70.