Učeni kočijaš
Učeni kočijaš

Učeni kočijaš

Nasruddin hodža se zaposli kao kočijaš. Jednog dana dopade mu da vozi svog poslodavca u ozloglašeni dio grada.

„Drži oči otvorene“, savjetovao ga je poslodavac silazeći sa kočije na odredištu. „Ovo mjesto vrvi od lopova.“

Nakon nekog vremena poslodavac pomisli da bi bilo dobro da provjeri svog novog zaposlenika.

„Je li sve u redu? Šta radiš sada?“, povikao je sa prozora kuće u koju je ušao.

„Sjedim ovdje i pitam se šta se događa čovjeku kad ustane“, hodža mu glasno uzvrati.

Malo kasnije, poslodavac opet viknu sa prozora: „Šta radiš sada?“

„Pitam se što se događa pesnici kada su prsti opušteni“, uzviknu Nasruddin.

Njegov poslodavac je bio impresioniran.

„Moj kočijaš nije običan momak“, hvalio se svojim domaćinima. „On je filozof!“

Pola sata kasnije poslodavac je ponovo gurnuo glavu kroz prozor i viknuo: „Šta radiš sad?“

„Pitam se ko je ukrao konje“, odgovori Nasruddin.

 

 

Izvor: english-for-students.com

Prevod: A. Kadrija