Učimo slova – Š, T, U
Učimo slova – Š, T, U

Učimo slova – Š, T, U

Učimo abecedu! Do sada smo naučili dvadeset četiri slova abecede. Naučimo i sljedeća tri slova – Š, T i U!