Ukrasi moralnosti u Kur'ani Kerimu
Ukrasi moralnosti u Kur'ani Kerimu

Ukrasi moralnosti u Kur'ani Kerimu


Kur'ani Kerim je nebeska knjiga, ispunjena vječnim mudžizama, koja čovjeka poziva ka sreći i blagostanju, ukazuje na put konačne radosti i veselja.

To je knjiga, ispunjena duhovnim i blaženim ljepotama, koja je svježinom značenja svojih rečenica i ajeta, iste postavila osovinom života miliona osoba širom svijeta. Izučavajući stoljeća postojanja islama u svijetu vidjet ćemo da su kur'anska značenja itekako naučno opravdana i potkrijepljena, ali da su njegova moralna načela, najsavršeniji oblik zakonika u historiji čovječanstva. Kur'ani Kerim je ponudio najsavršeniju definiciju ljudske zajednice, čovjeka kao pojedinca, svega stvorenog i postojećeg sistema pojava u svijetu, tako da možemo zaključiti da ljudski rod potrebuje ovu knjigu i njena značenja. Izučavajući Kur'an, čovjek je u stanju da sazna mnogo toga o ovosvjetskim istinama i tajnama budućeg svijeta. U 151. ajetu kur'anske sure El-Bekare stoji:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali, da vam riječi Naše kazuje i da vas očisti i da vas Knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči.

Istinu je rekao Uzvišeni Allah.

Kur'ani Kerim ima tu mogućnost da u sebi sadrži ne samo ovaj, nego sve svjetove. Njegove poruke su toliko značajne i jasne da svi reformatori od početka historije postojanja ljudskog roda do danas, svi humanitarci i zaštitinici ljudskih prava, njegove ideale mogu uzeti za osnovu vlastitog rada. Kur'an potvrđuje sve prijašnje vjere i njihove zakone, ali ih dopunjava i usavršuje. Ova Nebeska knjiga širi osjećaj i ideju širenja pravde, pouzdanosti i vjernosti, ali i borbe protiv nasilja i tiranije. Pored toga, jasno nam ukazuje na metode borbe protiv društvenih nastranosti, korupcije, kriminala i zločesti. Sve ove karakteristike govore o njegovoj sveobuhvatnosti i širokom spektru ideja i misli.

Savremena nauka i tehnologija je dovela do mnogobrojnih promjena i stoga joj je potrebno posvetiti još više pažnje. Čovjek je uspio otkriti veliki broj tajni o ovom svijetu, dok je istovremeno pod svoju kontrolu stavio veliki broj prirodnih pojava. Kur'an je prije više od 14 stoljeća ukazivao na ljudsku sklonost traganju i istraživanju i budio je taj osjećaj kod čovjeka. Tako u jednom dijelu 61. ajeta kur'anske sure Hud, stoji:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

I Semudu – brata njihova Saliha. «O, narode moj», – govorio je on – «klanjajte se samo Allahu, vi drugog boga osim Njega nemate! On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj Zato Ga molite da vam oprosti, i pokajte Mu se, jer Gospodar moj je, zaista, blizu i odaziva se.»

Istinu je rekao Uzvišeni Allah.

Poslanica Kur'ani Kerima je dovođenja čovjeka do procvata, ali u ravnomjernom obliku. Na osnovu toga je potrebno pronaći ulogu čovjeka u svijetu, ali i njegove odnose sa Bogom, samim sobom, zajednicom i uopšte prirodom. Cilj Kur'ana je snaženje vjere i usmjeravanje čovjeka te njegovo ukrašavanje najljepšim osobinama i moralnošću. Među najistaknutijim osobinama i karakteristikama Kur'ani Kerima je činjenica da je on u potpunosti prilagođen ljudskom biću. Npr. kada Kur'an pozitivno govori o ljepotama ili ukrasima ovog svijeta, vidimo da je čovjek i prije toga osjećao tu povezanost sa navedenim stvarima. Obzirom da je ljepota relativan pojam, kod nekih članova zajednice, nešto je izuzetno lijepo, dok je drugim licima navedena pojava, stvar ili osoba, jednostavno ružna. Međutim, postoje i osobe koje sve te prirodne stvari i pojave, ili čak ličnosti, vide na sasvim drugačiji način i umjesto ljepote ili ružnoće, govore o njihovim karakteristikama i osobinama.

Allah, dželle ša'nuhu, koji je lijep i voli lijepo, sebe je u Kur'ani Kerimu nazvao lijepim imenima i još ljepšim opisima. Sva lijepa imena koja su navedena u Kur'anu, zapravo su samo jedan od opisa našeg Stvoritelja. Gospodar je ovaj svijet stvorio na osnovu estetskih pravila i zakona. Čak se u Kur'ani Kerimu navodi da je Allah, dželle ša'nuhu, zemlju ukrasio cvijećem i zelenilom, a da je nebo uljepšao zvijezdama.

Postoje dvije vrste ukrašavanja, vanjsko i unutrašnje. Unutarnje, duhovno ukrašavanje se odnosi na misao, razmišljanje, govor i ljudsko ponašanje. S tim u vezi, postoji i izreka hazreti Ali ibn Ebi Taliba, neka je mir na njega, koji kaže da je «znanje najbolji ukras i poklon za čovjeka», a na drugom mjestu također kaže da je «lijep odgoj i edeb, ukras ljudskog razuma». Umjerenost, ravnomjernost, izvršenje obećanja, istrajnost i učtivost su neke od karakteristika koje uljepšavaju ljudsko ponašanje. U više ajeta, Kur'ani Kerim čovjeka poziva na ukrašavanje ovim osobinama.

U dijelu 83. ajeta sure El-Bekare, Allah, dželle ša'nuhu, se obraća i kaže da oko sebe okupimo ljude i da im se obratimo lijepim govorom i riječima.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

I kada smo od sinova Israilovih zajvet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti i molitvu obavljati i milostinju davati, i vi ste se poslije, izuzev vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili.

Istinu je rekao Uzvišeni Allah.

Iz ovog ajeta možemo zaključiti da su svi ljudi uvaženi i da sve ljude treba poštovati. Nije dozvoljeno narušavanje integriteta i sloboda drugih ljudi pa čak ni razgovarati povišenim tonom ili ga vrijeđati. Poštujući ovo pravilo koje je spomenuto u Kur'ani Kerimu, u ljudskoj zajednici će se širiti dobri odnosi, ispunjeni obostranim poštovanjem i harmonijom.

U kur'anskoj suri Hudžurat se govori o jednoj veoma važnoj činjenici o edebu i moralnosti. To su zapravo jednostavna pravila o lijepom ponašanju i edebu, a poštivanje tih pravila i savjeta stvoriti će snažnu zajednicu ukrašenu moralnošću i lijepim odnosima. Čovjek u savremenom svijetu, u tom okruženju i gradskom vrevi, ima potrebu za mirom i staloženošću. Čovjek je u potrazi za moći, popularnosti i blagostanjem kako bi ostvario vlastiti mir ali i privukao pažnju na sebe. U tom kontekstu Kur'an čovjeka poziva na lijepo ponašanje prema svim članovima zajednice. Kur'an, obraćajući se Poslaniku, s.a.v.s., ističe da sav uspjeh koji je ostvario duguje svom lijepom moralu i edebu, tako da u 159. ajetu sure Ali-Imran kaže:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.

Istinu je rekao Uzvišeni Allah.

Ovo što smo rekli je samo mali dio onoga što je rečeno u Kur'ani Kerimu o moralnosti i moralnim ukrasima, a njihovo potpuno obrazlaganje zahtijeva mnogo više vremena. U svakom slučaju, osobe koje su upoznate sa Kur'ani Kerimom i njegovom dikcijom i argumentacijom, dobro znaju koliko je umjetnost isprepletena sa vjerom, i koliko jedna drugu uljepšavaju. Zbog toga su kur'anske upute, toliko snažno i sveobuhvatno, stoljećima prodirale u ljudska srca.

 

Izvor: bosnianold.ws.irib.ir