Umjerenost u življenju
Umjerenost u življenju

Umjerenost u življenju

U nebeskom nauku islama insistira se na “poticanju proizvodnje te umjerenosti i skromnosti u potrošnji”. Mnogi ajeti i predaje ističu načelo koje kaže da stvarno blagostanje i lagodnost čovjeka ne leže u neumjerenom trošenju, nego u nepotrebitosti i nezavisnosti od drugih. Ukoliko se čovjek uspije osloboditi ovisnosti o Ovom svijetu i izgraditi se u neovisnu osobu, živjet će lagodnije nego što bi to bilo moguće činjenjem sebe neovisnim prekomjernim trošenjem tih stvari.

 ِهِک بِائَنْغِتْ اسْنِ مٌرْیَ خِءْيَّ الشْنَک عُاؤَنْغِتْاس

“Neovisnost od neke stvari bolja ti je nego neovisnost uz pomoć te stvari.”[1]

Neki sebe vide neovisnim od komfornih stanova, modernih vozila i od mnogih životnih ugodnosti, dok drugi smatraju sebe neovisnim koristeći se tim stvarima.

 

Preporučenost umjerenosti

Prema predaji Imama Ride, mir neka je s njim, Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je skupini vjernika:

 .َونُعَجْرُ تِهْيَلِي اإ ِذَّ الَوا اللهُقَّ اتَ وَونُلُكْاأَ تَا لَوا مُعَمْجَ تَ لَ وَونُنُكْسَ تَا لَوا مُنْبَا تَلَف

“Ne gradite ono u čemu nećete stanovati i ne gomilajte ono što nećete jesti, i bojte se Boga Kojem ćete se vratiti.”[2]

 

Zapovjednik vjernika, mir neka je s njim, kaže:

 …َكِتَادَبِي عِ فْدِصَتْ اقَ وَكِتَيشِعَي مِ  ف !َيَنُا بَ يْدِصَتْ… اقَالَقَف

“Sinko moj, budi umjeren u življenju i ibadetu.”[3]

Imam Sedžad, mir neka je s njim, kaže:

“Posljednji Hidrov savjet Musau ibn Imranu, a.s., bio je:

 َ وَّزَ عِى اللهَلِ اإ ِورُأمْ الَّبَ … :اأح َالَ قْ (ع) اأن َانَرْمِ عَنْى بَوسُ مُرِضَخْ الِهِى بَصْ ا اأو َ مُرِ اآخ َانَك …ِةَدِجْي الِ فُدْصَقْ: الٌةَاثَلَ ثَّلَج

“Bogu Svevišnjem tri su djela najdraža: …umjerenost u vrijeme imućnosti.”[4]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže:

…ِةَيشِعَمْ الُفْصِ نِةَقَفَّ  الن يِ فُادَصِتْقِال

“Umjerenost u životnim troškovima jeste pola opskrbe.”[5]

Neki čovjek reče Imamu Sadiku, mir neka je s njim:

 ِةَيشِعَم ْ ي ال ِ فَير ِبْد َّ التَ وَادَص ِ تْق ِ الَّ ي اأن ِ نَغ َ لَ (ع): بِ اللهِدْبَي ع ِب أِ لُولُقَا يًلُجَ رُتْعِمَس ُير ِ بْد َّ التِينِّ الدَنِ مَ وُه ُّ ل ُ كُبْسَك ْ الَوُ هْل َ ، بَ (ع): لِ اللهِدْبَو ع ُ ب أ ا َالَق َ ، فِبْسَك ْ الُفْص ِ ن .ِةَيشِعَم ْ ي ال ِ ف

“Čuo sam da je umjerenost i promišljenost u trošenju pola zarade”, pa mu on reče: “Ne, nego je to sva zarada, a promišljenost u trošenju jeste dio vjere.”285

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže:

 وا ُسَبْلَ يَا وًدْصَوا قُبَرْشَ يَا وًدْصَوا قُلُكْاأَ يْ اأن ْمُهَ لَزَّوَ جَ وَعِائَدَ وِلُجَّ الرَدْنِ عُهُعَضَ يِ اللهُالَ مَالَمْال اًدْصَوا قُبَكْرَا يًدْصَوا قُحِكْنَ يَا وًدْصَق

“Bog je posjed i imetak dao ljudima kao amanet i dopustio im je da umjereno jedu, piju, odijevaju se, spolno opće i koriste se jahalicama.”[6]

Također, kaže:

 ا َهْيَلِ اإ ِّنِئَمْطُمْ الُاهَيْنُدِي بِاضَّ الرِيصِرَحْ الِبَلَ طَونُ دَ وِعِّيَضُمْ الِبْسََق كْوَ فَةَيشِعَمْ الَكُبَلَ طْنُكَيِل …ِفِّفَعَتُمْ الِفَصَّ النِةَلِزْنَمِ بَكِلَ ذْنِ مَكَسْفَ نْلِزْ اأن ْنِكَ لَو

“U potrazi za opskrbom ne budi tako nehajan da uništiš sebi život, a ni tako pohlepan da se pouzdaš u Ovaj svijet, već u životu budi čedan i umjeren.”[7]

Imam Rida, mir neka je s njim, kaže:

 اًدْصَ قَكِالَيِى عَلَ عَ وَكِسْفَى نَلَ عَكُتَقَفَ نْنُكَيْ لَو

 “Neka tvoji i troškovi tvoje porodice budu umjereni.”[8]

 

Izvor: Dževadi Amoli, Ključevi života, sv.3, s perzijskog preveo Muamer Kodrić, fondacija Mulla Sadra, Sarajevo, 2018., str. 220 – 222.[1] Mustedreku-s-sefīneti-l-bihār,sv, 8, str. 616.

[2] El-Kāfi, vol. 2, str. 48.

[3]El-Emālī li-š-šejhi-l-Mufīd, str. 222.  

[4] El-Hisāl,vol. 1, str. 111.

[5] El-Mu’džemu-l-evsat, vol. 7, str. 25

[6] Tefsīru-l-‘Ajjāši, vol. 2, str. 13.

[7] Tehzību-l-ahkām, vol. 6, str. 322

[8] Fikhu-r-Ridā, str. 255.