Usreći svoju majku, pa će Allah tebe usrećiti
Usreći svoju majku, pa će Allah tebe usrećiti

Usreći svoju majku, pa će Allah tebe usrećiti

Činiti dobročinstvo majci je jedan od najvećih razloga dobijanja Allahove milosti

Svi znamo kakav položaj majka zauzima u našoj vjeri islamu. Poslanik, s.a.v.s., nas savjetuje da se pod majčinim nogama nalazi Džennet, odnosno da se činjenjem dobra majci može zaraditi oprost grijeha i ulazak u vrtove džennetske u kojima će vjernici vječno boraviti.

U Kur’anu se na više mjesta spominje važnost pokornosti roditeljima, a posebno majci: „Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: ‘Gospodaru moj, dozvoli Mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.’“ (Kur’an, El-Ahkaf, 15.)

S druge strane, nepokornost majci spada među najteže grijehe koje čovjek može počiniti, u upropaštavajuće grijehe za koje se najbrže dobija dunjalučka i ahiretska kazna i srdžba Gospodara.

U ovom članku ćemo spomenuti nekoliko divnih preporuka dr. Saliha Megamisija o važnosti činjenja dobra prema majci kao putu ka sreći na oba svijeta.

„Ako je tvoja majka još živa, posveti joj se i učini sve kako bi je usrećio. Tako mi Allaha, najčasniji način da se približiš Allahu i da zadobiješ najveći uspjeh, je da činiš svoje roditelje sretnim, a posebno majku.

Ako ti imaš nijjet da vidiš Allahovo Lice, tada ćeš i vidjeti Allahovo Lice. I Allah će to i ubrzati, da to i radiš tako.

Stoga usrećiti majku je jedan od najvećih razloga zbog kojih ćeš postići uspjeh kod Allaha.

Usrećiti majku je jedna od velikih stvari koja će ti pomoći da se ističeš od ostalih ljudi, uz Allahovu pomoć. Čini stvari koje će je usrećiti. Pozovi je telefonom kada znaš da će ona biti sretna da čuje tvoj glas.

Čovjek je došao kod Ibn Abbasa i rekao mu da je ubio nekoga. Upitao ga je: ‘O rođače Allahovog Poslanika, mogu li se ja pokajati?’

Ibn Abbas mu je rekao: ‘Da li je tvoja majka živa?’ Čovjek je odgovorio da nije.

Ibn Abbas mu reče: „O sine moga brata, povećaj traženje oprosta i čini dobra djela’, pa je čovjek otišao.

Ataa ibn Jesar (jedan od učenika Ibn Abassa) ga je upitao: ‘O rođače Allahovog Poslanika, zašto si ga pitao da li mu je majka živa?’

Ibn Abbas je odgovorio: ‘Kunem se Allahom da ne znam djelo koje nekog može više približiti Allahu, od lijepog ponašanja prema majci.’

Izvor: https://akos.ba/usreci-svoju-majku-pa-ce-allah-tebe-usreciti/45284/