Uticaj majčine utrobe na dijete
Uticaj majčine utrobe na dijete

Uticaj majčine utrobe na dijete

Autor: Nejra Krečo


Islam nam govori da odgoj djeteta počinje i prije samog rođenja. Tako da sva tjelesna i psihička stanja utiču na razvoj djeteta, jer je dijete kao jedan majčin organ. Poslanik s. a. v. a. s. je rekao :

Nesretnik je nesretan u trbuhu majke, a i sretnik je sretan u trbuhu majke.[1]

Majčina srdžba može uveliko naštetiti životnim snagama djeteta, tako da dijete čija je majka bila ljuta dok je ono bilo u njnenoj utrobi, kao posljedicu može imati trajnu nervozu. Također islam je, u cilju rađanja zdravog djeteta sa pozitivnim potencijalima, zabranio sklapanje braka sa maloumnim, pijanim i osobama lošeg morala. Rađanje na stotinu hiljada poremećene djece svake godine za jednu zemlju predstavlja veliku nesreću. Međutim griješenje i razvrat poročnih, pijanih, kocki sklonih, nemoralnih i iznimno nasilnih roditelja predstavlja jedan od važnih činilaca rađanja takve djece.

 [1] Muhammed Taqi, Falsafi. (2011.) Dijete, nasljeđe i odgoj 1. Sarajevo: fondacija Mulla Sadra u BiH