Uvijek bolje i ljepše
Uvijek bolje i ljepše

Uvijek bolje i ljepše


U drugom ajetu sure El-Mulk Uzvišeni Allah objavio nam je da je smisao smrti i života u tome – ko će bolje ili ljepše postupati od ljudi: Onaj koji daje život i smrt da bi vas iskušao koji će od vas bolje/ljepše postupati… Komentarušući ovaj ajet, poznati mufessir (komentator) Ibn Kesir veli: ”Smisao ajeta je u tome da je Allah, dž.š., stvorio sva stvorenja iz ništavila da bi ih iskušao, tj. da bi pokazao koji će od njih bolje postupati” (Tefsīru l-Kur'āni l-‘azīm, 4/509). U tefsirima (komentarima Kur'ana) se još navodi: da bi vas iskušao ko će se od vas više sjećati smrti i od nje više strahovati, ili: ko će od vas biti brži u pokornosti Uzvišenom Allahu i više se bojati Njegovih zabrana (Ševkani, Fethu l-qadīr, 1510). Mufessir Ibn Džuzejj veli da se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jedanput proučio ovaj ajet, a zatim rekao: ”Koji će od vas ljepša djela činiti, više se Allaha bojati, bolje se harama čuvati i biti brži u pokornosti Uzvišenom Allahu” (Teshīl, 4/134). Prema ovome, sâm Allahov Poslanik, s.a.v.s., protumačio je ovaj ajet.

Ovaj plemeniti ajet pruža nam još jednu važnu životnu lekciju. Naime, vjernici svoja djela i poslove nastoje uvijek poboljšavati i uljepšavati u što većoj mjeri, tj. posao koji smo danas uradili neka bude bolji od posla kojeg smo uradili jučer, i tako neprekidno u životu. Životno iskustvo uči nas da je, u granicama ljudskih mogućnosti, uvijek moguće bolje i ljepše nešto uraditi. Naravno, u nekim poslovima i zadacima podrazumijeva se svestrana priprema. Za postizanje zavidnih rezultata u nekom sportu preduvjet je da naporno vježbamo ili treniramo kako bismo ostvarili vrhunske uspjehe i rezultate. Isto to možemo reći i za sve životne aktivnosti uključujući i same ibadete. Nastojmo da nam svaki namaz bude bolji od onog prethodnog, novi dan na poslu bolji od onog prethodnog, ukratko: nastojmo da svakog dana budemo bolji i mu'mini i ljudi i stručnjaci u svome poslu!

 

Izvor: www.medzlis-konjic.com