Uzdržavanje od pretjeranog spavanja
Uzdržavanje od pretjeranog spavanja

Uzdržavanje od pretjeranog spavanja

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Čuvajte se pretjeranog spavanja! Zaista pretjerano spavanje ostavlja čovjeka siromašnim na Sudnjem danu.”[1]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Ko se plaši noćnog napada, malo spava.”[2]

“Koliko li samo spavanje razori odlučnost dnevnu!”[3]

Imam Bakir, mir s njim, je rekao:

“Upitao je Musa, a.s., Allaha, dž.š.: ‘Koji ti je rob najodvratniji?’ Odgovori: ‘Strvina noću i lijenčina danju.’”[4]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Pretjerano spavanje upropašćuje i vjeru i Dunjaluk.”[5]

Imam Kazim, mir s njim, je rekao:

“Ne navikavaj oči na pretjerano spavanje jer su oči najnezahvalniji dio tijela.”[6]

“Zaista Allah Uzvišeni i Silni ne voli spavalčinu i dokoličara.”[7]

Imam Askeri, mir s njim, je rekao:

“Ko mnogo spava, mnogo sanja.”[8]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 165.[1] El-Ihtisas, 218.

[2] Emali-s-Saduk, 322/4.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 440; govor 241.

[4] Kisasu-l-enbija, 163/185.

[5] El-Kafi, 5/84/1.

[6] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 2/115/149.

[7] El-Kafi, 5/84/2.

[8] Ed-Durretu-l-bahire, 43.