Uzdržavanje od tumačenja Kur'ana po ličnom nahođenju
Uzdržavanje od tumačenja Kur'ana po ličnom nahođenju

Uzdržavanje od tumačenja Kur'ana po ličnom nahođenju

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Allah, dž.š., je rekao: ‘Ne vjeruje u Mene onaj koji Moj govor tumači po ličnom nahođenju.’”[1]

“Najviše se za svoj ummet plašim onih ljudi koji će nakon mene Kur’an nemjerodavno tumačiti.”[2]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Ko protumači Kur’an po svome nahođenju i tumačenje mu bude tačno, nema nagrade, a ukoliko bude netačno, za njega ima grijeh.”[3]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 231.[1] El-Bihar, 92/107/1.

[2] Munjetu-l-murid, 369.

[3] El-Bihar, 92/110/11.