Ono što je korisno za zdravlje srca i njegovo jačanje
Ono što je korisno za zdravlje srca i njegovo jačanje

Ono što je korisno za zdravlje srca i njegovo jačanje


Jabuka

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Kada bi ljudi znali šta ima u jabuci, svoje bolesti bi liječili samo njom. Znajte da je ona najbrža po učinkovitosti, posebno za srce i ona ga liječi.“[1]

Sirće

Imam Ali, mir s njim, je rekao: „Lijep li je sirće začin, otklanja gorčinu, smiruje žuč, a srce oživljava.“[2]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Sirće daje svjetlo srcu.“[3]

Šipak

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Ko pojede šipak na tašte, taj šipak osvijetli srce četrdeset dana.“[4]

Leća (sočivica)

Imam Ali, mir s njim, je rekao: „Jedenje leće omekšava srce i povećava količinu suza.“[5]

U djelu El-Kafi prenosi se od Furata ibn Ahnefa: „Jedan od vjerovjesnika Benu Israila se požalio Uzvišenom Bogu na tvrdoću srca i malo suza. Nakon toga Allah, dž.š., mu objavi da jede leću, te se on prihvati jedenja leće i srce mu omekša i suze mu potekoše.“[6]

Dunja

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Jedite dunju jer ona daje sjaj srcu.“[7]

„Držite se dunje jer ona daje sjaj srcu i otklanja brige i tjeskobu iz prsa.“[8]

„Jedite dunju jer ona srcu donosi čvrstinu i čilost, daje mu hrabrosti, a potomstvo čini lijepim.“[9]

Imam Kazim, mir s njim, je rekao: „Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao Džaferu ibn Ebi Talibu: ‘O Džafere, jedi dunju jer ona jača srce i daje hrabrost strašljivcu.'“[10]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

„Dunja je snaga srca, život srca i donosi hrabrost strašljivcu.“[11]

„Jedenje dunje je snaga za slabašno srce, čisti želudac i srce i donosi hrabrost strašljivcu.“[12]

Kruška

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Jedite krušku jer ona, Božijom dozvolom, donosi sjaj srcu i čisti ga i djeluje smirujuće na unutrašnje bolove.“[13]

Med

Imam Ali, mir s njim, je rekao: „Med je lijek za svaku bolest, a u njemu nema bolesti. Med smanjuje gnojenje rane i srce čisti i daje mu sjaj.“[14]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kako je med ugodno piće! Štiti srce i otklanja hladnoću iz prsa.“[15]

Telbin

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Telbin (jelo od mlijeka, mekinja i meda) otklanja tugu iz srca, kao što prsti čiste znoj sa čela.“[16]

Ugodan i lijep miris

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Lijep miris jača srce i uvećava spolnu snagu.“[17]

 

Izvor: Enciklopedija islamskih predaja iz medicine, sv. 2, sakupio: Muhammed Muhammedi Rejšahri, s arapskog preveli: Aldin Mustafić i Amar Imamović, Fondacija “Baština duhovnosti”, Mostar, 2014, str. 8–13.

[1] Ibna Bistam: Tibbu-l-E'imme, str. 135; El-Kafi, sv. 6, str. 357, hadis 10; El-Mehasin, sv. 2, str. 368, hadis 2286; El-Bihar, sv. 66, str. 175, hadis 33.

[2] El-Kafi, sv. 6, str. 329, hadis 7; El-Mehasin, sv. 2, str. 284, hadis 1924; El-Hisal, str. 636, hadis 10; Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, st. 413, hadis 1400; El-Bihar, sv. 66, str. 304, hadis 17. i 22.

[3] El-Mehasin, sv. 2, str. 284, hadis 1925; El-Bihar, sv. 66, str. 302, hadis 9.

[4] El-Kafi, sv. 6, str. 354, hadis 11; El-Mehasin, sv. 2, str. 385, hadis 2240; El-Bihar, sv. 66, str. 161, hadis 35.

[5] El-Kafi, sv. 6, str. 343, hadis 1; El-Mehasin, sv. 2, str. 306, hadis 2017; El-Bihar, sv. 66, str. 258, hadis 3.

[6] El-Kafi, sv. 6, str. 343, hadis 2; El-Mehasin, sv. 2, str. 307, hadis 2020; El-Bihar, sv. 66, str. 258, hadis 6.

[7] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 373, hadis 1242; El-Bihar, sv. 66, str. 177, hadis 37.

[8] El-Mehasin, sv. 2, st. 364, hadis 2270; Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 373, hadis 1235; El-Bihar, sv. 66, str. 169, hadis 8; Kenzu-l-ummal, sv. 10, str. 40, hadis 28258.

[9] Kenzu-l-ummal, sv. 10, str. 40, hadis 28260.

[10] El-Kafi, sv. 6, str. 357, hadis 4; El-Mehasin, sv. 2, st. 366, hadis 2275; El-Bihar, sv. 66, str. 170, hadis 13.

[11] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 372, hadis 1231; El-Bihar, sv. 66, str. 176, hadis 37.

[12] El-Kafi, sv. 6, str. 357, hadis 1; El-Mehasin, sv. 2, st. 366, hadis 2277; El-Bihar, sv. 66, str. 170, hadis 15.

[13]El-Kafi, sv. 6, str. 358, hadis 1; El-Mehasin, sv. 2, st. 3671, hadis 2296; El-Hisal, str. 632, hadis 10; Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 379, hadis 1265; El-Bihar, sv. 66, str. 174, hadis 18.

[14] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 359, hadis 1172; El-Bihar, sv. 66, str. 294, hadis 18.

[15] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 358, hadis 1168; Tibbu-n-Nebijj, str. 7; El-Bihar, sv. 66, str. 290, hadis 2; El-Firdevs, sv. 4, str. 265, hadis 6780; Kešfu-l-hefa’, sv. 2, st. 319, hadis 2816.

[16] El-Kafi, sv. 6, st. 320, hadis 2; El-Mehasin, sv. 2, str. 171, hadis 1477; El-Bihar, sv. 66, str. 96, hadis 6.

[17] El-Kafi, sv. 6, st. 510, hadis 3; Kurbu-l-esnad, str. 167, hadis 610; Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 100, hadis 189; El-Bihar, sv. 76, str. 140, hadis 1.