Važnost i korist namaza
Važnost i korist namaza

Važnost i korist namaza

Čovjek je u životu opterećen raznim poteškoćama, nezgodama i nesrećama. Sve njegove životne radosti i slasti zagorčane su mu mislima na smrt. On bježi od pomisli na smrt, ali mu je to nemoguće. Misao o smrti ga, nekada manje a nekada više, neprestano prati. Uzvišeni Allah, da bi nam olakšao teškoće, nezgode i nesreće na ovom svijetu, a smrtnu gorčinu zasladio novim, vječnim i boljim životom u carstvu savršenijeg svijeta, poziva nas na namaz, u kojem se svakog dana pet puta odvajamo od materijalnog svijeta i stupamo u neposredni razgovor s Allahom, Stvoriteljem i Upravljačem svih svjetova zbivanja i promjena. U namazu upravljamo svoje misli prema Milostivom Allahu, Univerzalnom Razumu i Moći.

U času namaza osjećamo se prisutnim pred Allahom koji nas vidi i čuje riječi koje Mu upravljamo. Trenutak namaza je najveća čast i najslađe duhovno uživanje koje musliman doživljava na ovom svijetu. Ko bježi od namaza, bježi od časti i najslađeg zemaljskog uživanja. Musliman se u namazu mislima uzdiže i leti u više nebeske svjetove. U tim časovima ne samo da zaboravlja smrt, kao gorčinu života, već u smrti vidi novi, savršeniji vječni život. On duboko osjeća da će jednog dana ostaviti ovaj svijet, ali istovremeno u namaskom zanosu jača nadu da će mu Allah, kome se on obraća, u času smrti otvoriti vrata u drugi, vječni i savršeniji život i svijet.

Ta velika misao o našoj prisutnosti pred Svemogućim, Sveznajućim i Apsolutnim Stvoriteljem, koji nas vidi i čuje, i naša vjera u produženje života odmah poslije smrti u boljem i savršenom svijetu, čine nas sretnim na Zemlji i olakšavaju nam teškoće i napore u životu. Mudri Allah, dž.š., znajući da namaz duhovno jača muslimana, da ga čini sigurnim, pouzdanim i strpljivim te da mu neprestano obnavlja slast i radost u životu, naredio mu je klanjanje namaza u najstrožijoj formi – farzom. Da bi prikazao vjerniku koliko je namaz potreban i koristan, Allah, dž.š., ga je u Kur'anu spomenuo na preko stotinu mjesta. Tako, na primjer, Allah, dž.š., o namazu, kao najvažnijem islamskom obredu, veli:

Reci (Muhammede) mojim vjernicima neka klanjaju namaz! (Jer obavljanjem namaza održavaju vezu sa Allahom i oslanjaju se na Njega, Svemogućeg i Sveznajućeg, a to im daje mir i sigurnost u svim stanjima.) (Ibrahim:31)

Budite ustrajni u vršenju namaza. (El-Bekare:228)

Naređuj (Muhammede) svojoj porodici i pristalicama da klanjaju namaz i budi ustrajan u tome. (Ta-ha:132).

Uzvišeni Allaha upućuje Musau, a.s., (kada je bio u dolini Tuva) ove riječi:

Ja sam te (o Musa) izabrao za Svog poslanika, pa zato slušaj što ti se objavljuje! Zaista sam Ja Bog, drugog Boga osim Mene nema. Zato samo Meni robuj i u namazu mi se klanjaj da bi Me na umu imao (da bi se sjećao Mene, održavao vezu Sa mnom i iskazivao Mi zahvalnost i poštovanje). (Taha:13-14)

Ko napusti spominjanje Milostivog Dobročinitelja Allaha Mi ćemo mu šejtana (zavodnika) za druga nametnuti (a šejtan vodi čovjeka u bezvjerstvo i grijehe da bi ga u Džehennem survao). (Ez-Zuhruf:36)

Postigli su spas i željeni cilj vjernici koji u svom namazu ponizno osjećaju veličinu Allaha (i svoju bliskost s Njim tako da u trenucima namaza sve zemaljske materijalne vrijednosti postaju ništavne za njih. Oni tada najjače osjećaju da je samo Allah istinska vrijednost). (El-Mu'minum:2)

Isto tako, Muhammed, a.s., da bi prikazao vrijednost namaza u životu vjernika, izrekao je mnogo hadisa koji se odnose na namaz. Navodimo samo sljedeće:

„Namaz je glavni stub vjere. Ko klanja namaz taj čuva vjeru, a ko ne klanja taj ruši vjeru.“ (Prenosi el-Bejheki)

Prva dužnost za koju će vjernik odgovarati na Sudnjem danu jest namaz.“ (Prenosi et-Taberani u Evsatu)

„Kada vidite čovjeka da posjećuje džamiju radi namaza svjedočite mu da je vjernik.“ (el-Bejheki)

„Vjernik je najbliži svom Gospodaru Allahu kada je na sedždi.“ (Prenosi Muslim)

„Ko ustrajno obavlja pet dnevnih namaza živjeće sretno i umrijeće sretno.“ (Prenosi Ebu Davud)

„Ko ustrajno obavlja namaz on će mu biti svjetlo (kroz život i smrt), dokaz (da je vjernik) i spas na Sudnjem danu.“ (Prenose imam Ahmed i Muslim)

U času smrti Muhammed, a.s., savjetuje svoje sljedbenike i ukazuje na važnost namaza: „Namaz, namaz!“ (Vrednujte ga, čuvajte ga!)

Da bi dokazao kako je doživljavao duhovno uzdignuće u namazu, Allahov Vjerovjesnik veli:

„Moje oči blistaju od radosti u namazu!“

Allahov Vjerovjesnik Muhammed, a.s., da bi vjernike upozorio na njihovu obaveznu dužnost da svoju djecu privikavaju obavljanju namaza, jer je on najjače sredstvo za izgradnju islamske svijesti kod mladih, poziva:

„Naređujte svojoj djeci da klanjaju namaz u sedmoj godini života, a kad navrše deset godina, preduzmite mjere da ih privolite na namaz.“ (Ahmed b. Hambel u Musnedu)

Božiji poslanik Muhammed, a.s., kada je pratio u Jemen Muaza kao islamskog učitelja, napominje mu:

„Muaze, najvažniji tvoj zadatak kod mene je namaz (da podučavaš o njemu i da pozivaš na njega)!“ (Šahsijjetu-l-muslim, str. 73)

 

Izvor: Redžep Muminhodžić, Taʻlimu-l-islam, El-Kalem, Zagreb, 1996, str. 62-65.