Vjerovanje i mentalno zdravlje
Vjerovanje i mentalno zdravlje

Vjerovanje i mentalno zdravlje

Oduvijek je postojala tijesna veza između vjerovanja utemeljenog na znanju i mentalnog zdravlja. Drevne kulture su itekako bile svjesne uske povezanosti zdravlja i bolesti sa uvjerenjima i različitim aspektima ponašanja. Vjera unaprjeđuje mentalno zdravlje. Oni psiholozi koji pravilno prepoznaju psihološke temelje religijskog učenja zasigurno će uvidjeti pozitivan utjecaj vjere na mentalno zdravlje čovjeka.

Vjera u prvi plan stavlja odnos između čovjeka i Boga. Iz ovog odnosa se rađa mnogo koristi, a jedna od njih je mentalno zdravlje. Vrhunac vjere je spoznaja Boga, prepuštanje Njemu, oslanjanje na Njega. Spoznaja Boga je moguća i to poštivanjem i pridržavanjem svetih načela. Poštivanje tih načela donosi i mentalnu sigurnost i zdravlje. Odnos između čovjeka i Boga je najučinkovitiji i najbolji temelj za izgradnju mentalnog zdravlja.

Analitika o mentalnom zdravlju 

Da bi definisali mentalno zdravlje osvrnimo se na mišljenje analitičara o svijetu. Niti jedan dio prirode, nije veći od drugih dijelova, svi su povezani pomoću sila. Čovjek je također dio prirode te tako ni on nije izuzetak. Čovjek živi u tom svijetu, dio je te prirode i svojom voljom ili bez nje, htio ili ne htio, on ima obostranu vezu sa prirodom. Čovjek, ukoliko ima obostrani odnos sa Stvoriteljom svijeta, osjetit će spokoj, unutrašnju harmoniju i sigurnost. Islam je definisao sve aspekte čovjekovog života, odredio njegov položaj u svijetu stvorenog i dužnosti mu postavio.

Suprostavljanje islamskim zakonima je grijeh, a onaj ko uzastopno griješi, pri tome ne kajući se i ne nastojeći popraviti svoje pogreške, ne može spoznati Boga. Čovjekov griješan postupak se kad tad okrene protiv njega. Ukoliko čovjek radi protivno Božijim zakonima njegovi postupci ne mogu u konačnici rezultirati dobrim. Islam je čovjeka izdigao iznad svih stvorenja i sveg stvorenog. Čovjek je Božiji namjesnik na zemlji. Njemu je povjeren Božiji amanet, a meleki su mu sedždu učinili.

Značaj vjerovanja u Boga u definisanju mentalnog zdravlja

Čovjek je u stalnom i neprekidnom odnosu s Bogom i nevidljivim svijetom, sa sobom, sa ostalim ljudskim bićima i prirodom. Briga o zdravlju je dužnost svakog čovjeka. Mentalno zdravlje je jednako važno kao i tjelesno zdravlje. Mentalno zdravlje određuje kvalitet života. Svjesnost i poštivanje povezanosti s Bogom rezultira psihičkim spokojom, duševnim mirom i zadovoljstvom. Dva su aspekta veze čovjeka s Bogom: – sa stanovišta vjerovanja, uvjerenja i spoznaje – sa stanovištva djelovanja i ponašanja.

Kako postići spokoj kroz vjerovanje?

Prva etapa u ostvarivanju tog cilja je spoznaja. Čovjek ukoliko želi postići željeni cilj nužno mora izaći iz neznanja i nemarnosti. Čovjek treba postaviti sebi sljedeća pitanja: Ko sam ja? Koja je moja uloga na ovom svijetu? Zašto sam stvoren? Gdje je put kojim trebam ići? Koji je moj cilj?

Preispitivanjem sopstvene ličnosti čovjek spoznaje sebe. Spoznajom sebe čovjek postupno spoznaje Boga. Islam je pokoravanje i potpuna predanost Bogu. Ukoliko čovjek prihvati zakone islama uistinu je krenuo sigurnom stazom ka duševnom smiraju.

Kako postići zdravlje i upotpuniti svoju ličnost?

Prakticiranjem islama! Islam je čista vjera utemeljena na razumu. Islam je izvor svakog dobra. Prihvatanje islama je prihvatanje Božije milosti i upute.

Vratimo li se u prošlost i obratimo li pažnju na živote odabranika uvidjet ćemo da nijedan od njih nije imao neki psihički poremećaj i to upravo zbog toga što su se vladali prema Božijim uputama, pokoravali se Božijim odredbama te bili zadovoljni zdravljem, bolešću, imanjem i neimanjem. Ispravan pogled na svijet, na stvarnost, te suprostavljanje pogrešnim mišljenjima i uvjerenjima usko je povezano s imanom.

Ispravan pogled na svijet se sastoji u sljedećem: Ono o čemu govorimo trebamo biti sposobni i dokazati. Život itekako ima značaj i nije besmislen. Treba živjeti sa ciljem i drugima željeti dobro. Tražiti oprost i opraštati i preuzeti kontrolu i odgovornost nad životom

Veza između imana i zdravlja

Iman pomaže pri postizanju psihičke sigurnosti, pomaže da se čovjek osjeća spokojno, sigurno, bez straha i stresa. Iman pomaže pri postizanju nade u život, nade za bolje sutra, tako da čovjek biva zadovoljan svojim životom gledajući na njega sa optimizmom. Ljudi koji ne nose iman u svojim srcima često gledaju na život sa pesimizmom, videći ga kao besmislenu mračnu šansu.

Dova

Spokoj, unutrašnji mir i sigurnost čovjek postiže vezom s Bogom. Dova je najbrži put povezivanja s Bogom. Kada čovjek svoje potrebe, svoja očekivanja, svoje teškoće iznese Bogu, tada shvati da ima oslonac u životu i da ga ništa ne može slomiti, život mu postaje ljepši, sigurniji je u sebe te samim tim postiže duševnu smirenost.

Pa tako imam Sedžad, mir neka je s njim, u svojim dovama kaže: „Bože, zaštiti me, samo Ti me možeš učiniti sigurnim i spokojnim.“ „Bože moj, samo Ti možeš otkloniti strah i podariti smiraj duši.“ „Bože moj, strah pretvori u sigurnost i mir.“ „Bože, ljubav prema Tebi čini me sigurnim i spokojnim.“ U dovi imama Ride, mir neka je s njim, se kaže: „Bože, podari mi smiraj na dunjaluku i na ahiretu.“

 

Priredila: Aida Jašarević-Ćelović

Izvor: Mentalno zdravlje s gledišta islama, Muhamed Reza Salarifer i Muhamed Sadiq Shoja‘i