Vrijednost boravka u džamiji
Vrijednost boravka u džamiji

Vrijednost boravka u džamiji

Boravak u džamiji ima svoja pravila koja vjernik treba respektovati ukoliko želi polučiti nagradu koju će mu podariti Gospodar svjetova na Danu kada niko drugi osim njega ne bude nagrade udjeljivao.

Sjedenje u džamiji radi ibadeta, i'tikafa, učenja Kur'ana, sticanja znanja, slušanja  korisnih savjeta i iščekivanja namaza je mustehab.

Ebu Se'id el-Hudri, r.a., prenosi predaju u kojoj se kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prošao pored jednog kružoka ashaba koji su sjedili u džamiji, upitavši ih: „Šta vas je dovelo da tu sjedite?“ Oni su odgovorili: „Sjedimo ovdje radi spominjanja Allaha i zahvale Njemu zato što nas je uputio u islam i sa njim nam ukazao milost!“ Allahov Poslanik, s.a.v.s., im je tada rekao: „Allaha vam, doista ste zbog Njega sjeli tu?! Ne tražim da mi se zakunete na to što sumnjam u vas, već mi je došao Džibril i obavijestio me da se Allah s vama ponosi pred melekima!“[1]

Ilustrativna je, u ovom pogledu, i predaja Ebu-d-Derdaa, r.a., kada je rekao svome sinu: „Neka ti džamija bude tvoj dom! Doista sam čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada kaže: ‘Džamije su kuće bogobojaznih. Kome džamija bude njegova kuća, Allah mu je zagarantirao Svoju milost i prelazak preko Sirat-ćuprije!“[2]

 

Izvor: Šefik Kurdić, Islamski bonton, Islamska pedagoška akademija, Zenica, 2005, str. 275-276.[1] Hadis bilježi Muslim.

[2] Hadis bilježe Et-Taberani u El-Mu'džemu-l-kebiru i El-Mu'džemu-l-evastu i El-Bezzar koji ovu predaju ocjenjuje dobrom.