Djevojka je suncu govorila
Djevojka je suncu govorila

Djevojka je suncu govorila

Djevojka je suncu govorila:

– Jarko sunce, ljepša sam od tebe!

Ako li se tome ne vjeruješ,

ti izađi na to nebo ravno,

ja ću izać’ za goru na vodu,

u ljepoti da se ogledamo!

Kad je vedro jutro osvanulo,

izlazilo na nebo sunašce,

a djevojka za goru na vodu.

Ugledalo lijepo sunašce,

ugledalo kroz jelove grane

kako mlada ljepotom se diči.

Tad se sunce ašik učinilo!

Triput se je sunce zaigralo

pa odvuče lijepu djevojku

da je uzme sebi za ljubovcu.

Narodna sevdalinka