Vrijednost namaza
Vrijednost namaza

Vrijednost namaza

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Da postoji bolji ibadet od namaza, Allah bi ga naredio melecima.”[1]

 

Poslanik, s.a.v.a., kaže: “O Ebu Zerre, ko u toku jednog dana obavi dvanaest rekata mustehab­namaza, za njega, uistinu, postaje obavezna kuća u Džennetu.”[2]

 

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Safovi moga Ummeta na Zemlji (prilikom džuma­namaza) jesu poput safova meleka na Nebesima.”[3]

 

Poslanik, s.a.v.a., kazuje: “Čovjekov namaz usred noći znak je raspoznavanja dobrih.”[4]

 

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Pokazatelj nevjerstva je kada neko čuje glas Božijeg poziva (koji ljude poziva na namaz i spas), a on mu se ne odazove.”[5]

 

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Čovjek koga njegov namaz ne odvrati od loših djela od namaza nema koristi i namaz ga samo udaljava od Boga.”[6]

 

Poslanik, s.a.v.a., govori: “Namaz je stub vjere, tako da je onaj ko napusti namaz srušio svoju vjeru.”[7]

 

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Čovjek koji čini grijehe i obavlja namaz poput je čovjeka koji se valja po prašini, a zatim se čistom vodom spere, pa ponovo svoje tijelo zaprlja zemljom. Da li će, kada se opere vodom, njegovo tijelo biti čisto? Namaz čisti grijehe grješnika onako kako voda spira prašinu sa čovjeka.”[8]

 

Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Namaz je put Božijih poslanika.”[9]

Izvor: Hosejn Dejlami, Odabrane pouke o namazu, s perzijskog preveo Ertan Basarik, fondacija Mulla Sadra, u BiH, Sarajevo 2016.[1] Tefsir Amuli, sv. 1, str. 73.

[2] Biharu-l-envar, sv. 74, str. 78.

[3] Esraru-s-salah, str. 166.

[4] Tefsir Ebu-l-Futuh Razi, sv. 1, str. 163.

[5] Farhange namaz, str. 190.

[6] El-Mizan, sv. 16, str. 142.

[7] Esraru-s-salati ve muhimmatuha, str. 79.

[8] Tefsir Ebu-l-Futuh Razi, sv. 1, str. 163.

[9] Mustedrekul-vesail, sv. 1, str. 180.