Vrijednost pet dnevnih namaza
Vrijednost pet dnevnih namaza

Vrijednost pet dnevnih namaza

Prenosi se da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku koja protječe pored njegovih vrata i kada bi se svaki dan po pet puta kupao u njoj, da li bi na njemu ostalo imalo prljavštine?“

„Ne bi ostalo na njemu nimalo prljavštine“, odgovoriše prisutni.

„To je poput pet dnevnih namaza kojima Allah, dž.š., briše grijehe“, reče Poslanik, s.a.v.s.

 

Izvor: Ebu Abdurrahman en-Nesai, Sunen, knjiga 1, prijevod: hfz. Dževad Haverić, Medžlis IZ Sanski Most, Sanski Most, 2005, str. 389.