Vrijednost skupa na kome se uči Kur'an
Vrijednost skupa na kome se uči Kur'an

Vrijednost skupa na kome se uči Kur'an

Prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Kad god se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća učeći Kur'an i proučavajući ga na njih će se spustiti smiraj (sekine), prekrit će ih milost, okružiti meleci i Allah će ih spomenuti pred onima kod Sebe!“[1]

Ovaj hadis pojašnjava vrijednost okupljanja radi učenja Kur'ana, njegova podučavanja i izučavanja, a posebno u džamiji koja je mjesto za kojim čeznu srca vjernika. Prvo što se daruje onima koji su se okupili radi učenja Kur'ana i razmišljanja o njemu jeste smirenost, tj. sigurnost i duhovni rahatluk, te ih ne može zadesiti ono čime su ispunjena srca drugih ljudi, kao što su: uznemirenost, nesigurnost, duhovne bolesti, smetenost i strah, koje im život čine nepodnošljivim. Također, njih prekrije milost (rahmet) i zadovoljstvo, a meleci ih okruže svojim krilima iz počasti i poštovanja prema njima i onoga zbog čega su se okupili. A svemu ovome još se dodaje i to da ih Uzvišeni Allah pohvali pred Svojim melecima i spomene ih među onima koji su kod Njega.

Pa čestitka učačima Kur'ana na ovoj velikoj počasti i uzvišenom mjestu, a čuđenje onome ko je lijen ili izbjegava skupove na kojima se uči Kur'an!

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Pristup Kur'anu, priručnik za kiraet, s arapskog preveo: dr. Almir Fatić, El-Kalem, Sarajevo, 2010, str. 19.[1] Sahihu Muslim, Kitabu-z-zikri ve-d-du'a, „Babu fadli-l-idžtima'i ‘ala tilaveti-l-Kur'an“, br. hadisa 2699.