Vrijednost učenja Kur'ana
Vrijednost učenja Kur'ana

Vrijednost učenja Kur'ana


Uzvišeni Allah objavio je Kur'an pečatu vjerovjesnika i poslanika da ljudima pokaže Put istine i da ih uputi na svjetlo vjerovanja (imana). Uzvišeni kaže:

A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna, kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje.[1]

Kur'an-i kerim sadrži sve ono što je dobro za ljude, ono što ih vodi ka sreći i spašava zablude. Onaj ko se pridržava Kur'ana, uči ga, razmišlja i postupa po njemu, ostvarit će uspjeh na Dunjaluku i Ahiretu, a onaj ko ga zanemari, pratit će ga nesreća i sigurno će nastradati.

Uzvišeni kaže: Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju – bolnu patnju pripremili![2]

Uzvišeni Allah naredio je učenje ovoga Kur'ana, razmišljanje i postupanje po njemu te pridržavanje njegova puta. Obećao je onima koji ga uče i postupaju po njemu velike nagrade i visoko mjesto u Džennetu. Uzvišeni kaže: Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.[3]

Dakle, Uzvišeni Allah obećava onima koji uče Kur'an i po njemu postupaju veliku nagradu, a još će im od Sebe uvećati nagradu i počast. Samo Allah Uzvišeni zna koliko će biti to povećanje! Katade kaže: „Mutarrif je jedanput, Allah mu se smilovao, kada je proučio ovaj ajet rekao: ‘Ovo je ajet učača Kur'ana!'“[4]

Ima mnogo drugih ajeta u kojima se naređuje učenje Kur'ana, npr.:

Uči iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje![5]

Zato učite iz njega (Kur'ana) ono što vam je lahko i namaz obavljajte i zekat udjeljujte![6]

Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, koji je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan i da Kur'an učim.[7]

Neki od sljedbenika Knjige čitaju je istinskim čitanjem; oni u nju vjeruju.[8]

U mnogim Vjerovjesnikovim, sallallahu ‘alejhi ve sellem, hadisima podstiče se na učenje Kur'ana, njegovo proučavanje i postupanje po njemu i objašnjava veličanstveno mjesto koje će nastaniti učač Kur'ana.

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Pristup Kur'anu, priručnik za kiraet, El-Kalem, Sarajevo, 2010, str. 14-15.[1] El-Ma'ide, 15-16.

[2] El-Isra’, 9-10.

[3] Fatir, 29-30.

[4] Tefsir Ibn Kesir, 3/445.

[5] El-Kehf, 27.

[6] El-Muzzemmil, 20.

[7] En-Neml, 92-93.

[8] El-Bekare, 121.