What's the time, please? – Koliko je sati, molim vas?
What's the time, please? – Koliko je sati, molim vas?

What's the time, please? – Koliko je sati, molim vas?

Govorni engleski – lekcija 10.

Naučimo govoriti engleski jezik uz pomoć simpatičnog crtanog lika po imenu Gogo!

What's the time, please?

Koliko je sati, molim vas?*

It's two o'clock**.

It's three o'clock.

It's four o'clock.

It's five o'clock.

It's seven o ‘clock.

It's eleven o'clock.

It's twelve o'clock.

It's not twelve o'clock. It's three o'clock.

Dva je sata.

Tri je sata.

Četiri je sata.

Pet je sati.

Sedam je sati.

Jedanaest je sati.

Dvanaest je sati.

Nije dvanaest sati. Tri je sata.

Thank you.

Hvala ti (vam).

*Citiranu rečenicu prevodimo na ovaj način, međutim, bitno je naglasiti da značenje riječi time nije sat već vrijeme (koje se mjeri satom).

**O'clock je prilog koji se koristi pri kazivanju punog sata, kao u primjerima navedenim gore.

What's this?

Šta je ovo?

It's a watch.

Ovo je sat.*

What's that?

Šta je ono?

It's a clock.

Ono je sat.

*Premda  riječi watch i clock imaju prividno isto značenje, razlika je u tome da watch označava ručni sat, odnosno sat koji čovjek nosi sa sobom (može i džepni sat), dok clock označava sat koji čovjek ne nosi sa sobom (npr., sat na gradskom tornju, sat budilnik, zidni sat). Ponekad da bi pobliže označili o kakvoj vrsti sata se radi dodajemo neke riječi, slično kao i u našem jeziku, pa je džepni sat – pocket watch, sat budilnik – alarm clock, zidni sat – wall clock

Come down!

Siđi!

Now!

Sada! (Smjesta!)