What's this? – Šta je ovo?
What's this? – Šta je ovo?

What's this? – Šta je ovo?

Govorni engleski – lekcija 4.

Naučimo govoriti engleski jezik uz pomoć simpatičnog crtanog lika po imenu Gogo!

Look!

Pogledaj(te)!

What's this?

Šta je ovo?

It's a box.

To je kovčeg.

Open it, please.

Otvori ga, molim te.

It's a plate.

To je tanjir.

It's a bowl.

To je zdjela.

This is a knife.

Ovo je nož.

This is a fork.

Ovo je viljuška.

It's water.

To je voda.

shark

ajkula