Woman I Love – Žena koju volim
Woman I Love – Žena koju volim

Woman I Love – Žena koju volim

Izvođač: Zain Bhikha


Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

Džennet je pod majčinim stopalima!

/Ahmed, Ibn Madže, En-Nesai i El-Hakim/

Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojim ženama!

/Tirmizija/

Ko bude imao tri kćeri, pa bude strpljiv sa njima i bude ih hranio, pojio i oblačio od svoga truda, biće mu zastor od vatre, na Sudnjem danu!      /Bejhekija/

U drugoj predaji stoji da će takvu nagradu postići i onaj ko odgoji dvije kćerke, pa i onaj ko odgoji jednu kćerku.