Za koji Sudnji dan pitaš
Za koji Sudnji dan pitaš

Za koji Sudnji dan pitaš

Pitali Nasrudin hodžu kada će doći Sudnji dan, a hodža im reče:

– Za koji Sudnji dan vi pitate?

A ovi začuđeni rekoše:

– Ta, koliko ih ima?

– Dva su Sudnja dana, i to: kad mi umre žena, tada će biti mali, a kad ja umrem, onda će biti veliki Sudnji dan! – odgovori im hodža.

 

 

 

 

(Preuzeto iz knjige Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Svjetlost, Sarajevo, 1953., str.117.)