Za svaku bolest postoji lijek
Za svaku bolest postoji lijek

Za svaku bolest postoji lijek


U Buharijevom Sahihu je zabilježen hadis koji Ebu Hurejre prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., a koji glasi: “Allah nije spustio bolest, a da za nju nije dao i lijek.”[1]

Muslimov Sahih navodi hadis Džabira b. ‘Abdullaha da je Božiji Poslanik, s.a.v.s.,  rekao: “Za svaku bolest postoji lijek. Ako se upotrijebi pravi lijek, bolesti nestaje, uz Allahovu odredbu.”[2]

Ahmed u svome Musnedu bilježi hadis u kojem Usame b. Šurejk prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Za svaku bolest Allah, dž.š., je stvorio lijek. Taj lijek neki znaju, a neki ne znaju.”[3]

U drugoj verziji se kaže: “Allah, dž.š., je za svaku bolest spustio lijek i preventivu, osim za jednu.” “Koja je to bolest?” – upitaše ashabi. “Starost”, odgovori Božiji Poslanik, s.a.v.s.[4] Tirmizi kaže da je ovo vjerodostojan hadis.

Ovo se tiče bolesti srca, duše i tijela, te na liječenje tih bolesti. Božiji Poslanik, s.a.v.s., je neznanje nazvao bolešću, a znanje je učinio lijekom za tu bolest.

 

Izvor: Ibn Qajjim El-Dževzijje, Bolest i lijek, preveo Fahrudin Smailović, Novi Pazar, 2003, str. 17-18.

[1] Buhari, Knjiga o medicini, br. 5678; Ibn Madže, Knjiga o medicini, br. 3439.

[2] Muslim, Knjiga o miru, br. 2204; Ebu Davud, Knjiga o medicini, br. 3874.

[3] Ahmed, Musned, br. 17988.

[4] Ebu Davud, Knjiga o medicini, br. 3855; Tirmizi, Knjiga o medicini, br. 2038; Ibn Madže, Knjiga o medicini, br. 3436.