Zahvalni ljudi
Zahvalni ljudi

Zahvalni ljudi

Ako u noći pronađeš tugu,
pokaži joj jutro, pruži joj ruku.
Na hridi ako ugledaš brod,
vrati mu nadu, pokaži svod.

Ako na obali pronađeš zvijezdu,
vrati je moru i njenom gnijezdu.
Kroz prozor ako ne čuješ ptice,
na grane razapni toplije žice.

Zahvali svemu što stvori vjera,
pokaži nevjeri što je to mjera.
Ohrabri strahove, zauzdaj ljutnju,
pričaj o ljubavi, ne hrani šutnju.

Osjeti svakog tko prođe kraj tebe,
prihvati teret, ne štedi sebe.
Zahvali i slušaj! Voli i budi!
Jer tako rastu hrabri ljudi!

Natali Šarić