Zaista me Allah vidi!
Zaista me Allah vidi!

Zaista me Allah vidi!


O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je Sveznajući. (Kur'an, XXXI:16)