Zanimljive činjenice o vodi
Zanimljive činjenice o vodi

Zanimljive činjenice o vodi

– Voda je spoj dva elementa – hidrogena i oksigena. Hemijska formula vode je H2O.

–  Svaka molekula vode sastavljena je od dva atoma hidrogena vezana za jedan atom oksigena.

–  Voda je od suštinske važnosti za postojanje života na Zemlji.

–  Voda se nalazi u tri različita agregatna stanja – tečno, čvrsto i gasovito.

–  Riječ voda obično se vezuje za njeno tečno stanje. Voda u čvstom stanju se naziva led, dok se u gasovitom naziva vodena para.

–  Voda prekriva 70% Zemljine površine.

–  Tri najveća okeana na Zemlji su Tihi okean, Atlantski okean  i Indijski okean.

–  Najdublja tačka Tihog okeana je ujedno i najdublja tačka na svijetu. Nalazi se u Marijanskoj brazdi, a podatak o njenoj dubini stalno varira, posljednji podatak kaže 11.022 metara ispod nivoa mora.

– Plima i oseka su naizmjenično dizanje i spuštanje razine mora što nastaje pod utjecajem gravitacijske sile od strane Mjeseca i Sunca u odnosu na Zemlju.

– Voda iz mora i okeana je poznata kao morska voda. Svaki kilogram morske vode prosječno sadrži oko 35 grama rastvorene soli.

– Tačka smrzavanja vode je niža što je količina rastopljene soli u njoj veća. Uz prosječan nivo soli, morska voda se mrzne na -2 °.

–  Najduža rijeka na svijetu je rijeka Nil sa dužinom od 6.650 kilometara. Druga najduža rijeka je rijeka Amazon sa svojih 6.400 kilometara.

– Voda je dobro otapalo u kombinaciji sa šećerom, solima i kiselinama. S druge strane, ulje i masnoće se ne miješaju dobro sa vodom.

– Voda stalno kruži u prirodi. Isparava, diže se u nebo, hladi se i kondezuje, te u vidu kiše, snijega i grada ponovo dospijeva na Zemlju. Zatim se proces ponavlja.

– Voda u obliku leda nalazi se i na polarnim ledenim kapama na planeti Mars, a neki naučnici ne isključuju mogućnost postojanja tekuće vode na ovoj crvenoj planeti.

– Čista voda nema mirisa niti okusa, a njena pH vrijednost je oko 7.

– Većina ljudi zna da voda ključa na 100 °C, a to se dešava u normalnim uvjetima nivoa mora. Tačka ključanja vode zapravo se mijenja u odnosu na barometarski pritisak. Na primjer, voda ključa već na 68 °C na vrhu Mount Everesta, dok voda duboko u moru, u blizini geotermalnih otvora, može ostati u tečnom stanju na temperaturama znatno višim od 100 °C.

– Voda se širi pri hlađenju od 4 °C do 0 °C (iznad 4 °C ona čini upravo suprotno). U uvjetima smrzavanja, poznato je da voda može utjecati na pucanje vodovodnih cijevi ukoliko se pretvori u led.

– Voda se može penjati unutar uskih cijevi uprkos sili gravitacije što je poznato kao kapilarna akcija.

– Mnogi ljudi širom svijeta imaju pristup čistoj vodi za piće, ali to je veliki problem u siromašnijim dijelovima svijeta. Zagađena voda i njena niska kvaliteta može rezultirati širenjem opasnih bakterija, virusa i bolesti.

– Da bi izbjegao dehidraciju čovjek mora unositi vodu u svoj organizam. Količina potrebne vode zavisi od temperature okoline, aktivnosti kojima je čovjek okupiran, kao i o nizu drugih faktora.

– Snaga vode se iskorištava za proizvodnju električne energije. To se odvija u hidroelektranama koje se nalaze širom svijeta.

– Svakodnevno kulinarstvo nemoguće je zamisliti bez vode.

– Voda se koristi i za sport i zabavu. Vodeni sportovi su veoma popularne rekreativne aktivnosti. Svakako ne treba zaboraviti igre i sportove na snijegu i ledu.

 

Izvor: http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts.html

Prevod: A. Kadrija