Zašto je važno čitati?
Zašto je važno čitati?

Zašto je važno čitati?

Čitanjem učimo nove riječi. Što više riječi znamo, lakše i ljepše izražavamo misli. Što se ljepše i lakše izražavamo, ljudi nas pažljivije slušaju i više cijene.

Svako neslaganje, svaki problem može se riješiti razgovorom. Sili, galami, guranju, udaranju, psovanju i vrijeđanju pribjegavaju uvijek i samo oni koji nisu naučili da govore.

A da bi se naučilo govoriti, važno je, pored čitanja, umijeće slušanja.

 

Izvor: citanka.ba