Zašto nam se dova ne prima?
Zašto nam se dova ne prima?

Zašto nam se dova ne prima?


Ibrahim ibn Edhem je jedne prilike okupio stanovnike Basre, pa su mu rekli:

Mi stalno upućujemo dove, ali ih Allah, dž.š., ne prima. Šta je uzrok tome?

Odgovorio im je:

Spoznali ste Allaha, ali Njegovo pravo niste ispunili,

tvrdite da volite Poslanika , a njegov sunnet ne slijedite,

čitate Kur'an, a po njemu ne radite,

jedete iz Allahovog obilja, a ne zahvaljujete Mu,

kažete da vam je šejtan neprijatelj, a slijedite ga,

govorite da je Džennet istina, a za njega ne radite,

govorite da je Vatra istina, a od nje ne bježite,

govorite da je smrt istina, a za nju se ne pripremate,

tuđe mahane istražujete, a svoje zaboravljate,

mrtve ukopavate, a pouku ne uzimate.