Žena kao temelj zdrave porodice i društva
Žena kao temelj zdrave porodice i društva

Žena kao temelj zdrave porodice i društva

U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!

 

Priredila: F.Š.

Porodica je osnova čovjekovog napretka, a žena je glavna okosnica i središte ove institucije. Porodica je iznimno važna u stvaranju duševnog mira i spokoja u zajednici. Kur’ani Kerim na primjeren način ukazuje na ovu činjenicu i ističe da su ljubav i milost između supružnika od Božjih znakova. Obzirom na ključnu ulogu žene u porodici, nužno je obratiti pažnju na pitanje žene.

Sa gledišta islama, porodica je fundament svake zajednice. I to do te mjere, da je nemoguće ostvariti društveni razvoj, naročito kulturni prosperitet, bez zdrave, vesele i energične porodice. A ovakva vrsta porodice nikada neće nastati i opstati ako u njima ne budu postojale pobožne žene, koje odlikuje širina razumijevanja stvari i odnosa.

Zapadnjaci na svakom koraku govore o pitanju žene, ali ni na jednom mjestu ne govore o porodici, jer očito je da je porodica njihova slaba tačka. Na Zapadu je razvoj žene jednosmjeran i isključivo se posmatra iz tjelesnog i spolnog ugla tako da su, u odsustvu moralne predanosti i duhovnosti, ženu pretvorili u robu za zadovoljavanje muške požude. Stav Zapada prema ženi je stranputica i duboka zabluda, najveća uvreda i udar na čast i ponos žene. Čak i najradikalniji feministi, protivno svom mišljenju, zadaju najveći udarac po pitanju žene, jer rušenjem ugleda žene, nju pretvaraju u instrument za zadovoljavanje muške požude što, nažalost, zapadno javno mnijenje smatra sasvim normalnom i prihvatljivom pojavom.

 

S jedne strane, islam se protivi uljepšavanju žene u prisustvu tuđih muškaraca. S druge strane, naglašava važnost čistoće, održavanja higijene i uljepšavanja žene u krugu porodice. Na taj način islam ukazuje ženi na važnost ovog pitanja, kao ključnog za duhovnu i emotivnu ravnotežu porodice, te rezultira i mnogobrojnim drugim beneficijama.

Prije svega, uljepšavanje žene u krugu porodice kao jedne od vjerskih obaveza u skladu je sa prirodnom željom žene za ukrašavanjem, uljepšavanjem, šminkanjem i pokazivanjem ženstvenosti; naime islam namjerava na ispravan način uskladiti i oblikovati ove ženine prirodne sklonosti. Druga korist ove preporuke se ogleda u tome da dotjerivanje bračnih partnera jedno za drugo, te njihov trud i nastojanje da se dopadnu jedno drugom u svakoj prilici, ne samo da će rezultirati dobrim odnosima, već i međusobnim povjerenjem, naklonošću te obostranim zadovoljstvom. Nepovjerenje i sumnje će nestati iz života porodice i stupovi ove institucije biće podignuti na temeljima jednog  zdravog odnosa.

Sljedeća korist, važnija od druge, je uloga žene u stvaranju sigurnog i zdravog društva. Ako žena ne obraća pažnju na svoje prvobitne obaveze u krugu porodice, ustupiti će svoje mjesto nepoželjnom elementu, u tom slučaju ne samo da će izgubiti vlastitu slobodu i sigurnost, već će i društvo, čiji je temelj porodica, gurati u neizvjesnost. Niti će biti zadovoljna svojim bićem, niti će razumjeti zadovoljstvo porodice, niti će imati odgovarajući društveni položaj dostojan čovjeka. Ona će postati faktor samopokazivanja modernog paganstva, i padaće, sa ponosnog vrha pokornosti spram Istine, ljudskog dostojanstva i uživanja u skladnom braku, u duboku propast. U ime lažne slobode pristaće na sramno ropstvo. Ova nesreća nanosi ženi i društvu nenadoknadivu štetu.

Izvor: magazin Ašk, br.1, Sarajevo.