Žena u ogledalu duhovnosti
Žena u ogledalu duhovnosti

Žena u ogledalu duhovnosti


U petak, 10. aprila, u Domu mladih Skenderija održana je kulturna manifestacija „Žena u ogledalu duhovnosti“. Oni koji su našli vremena da prisustvuju ovom zanimljivom i sadržajnom programu imali su između ostalog priliku i da se upoznaju sa dosadašnjim radom Asocijacije MAJKA I DIJETE.

 

Asocijacija MAJKA I DIJETE

Edukativno-kulturno udruženje

Asocijacija MAJKA I DIJETE je dobrovoljno, nevladino, neprofitabilno i nestranačko udruženje. Njeni članovi su žene i djevojke različitih profila interesovanja i obrazovanja, koje svojim raznolikim djelovanjem nastoje doprinijeti opštoj dobrobiti društva.

Motivacioni slogan Asocijacije, koji ujedno predstavlja i njene ciljeve, glasi:

Uvećajmo znanje, uljepšajmo moral  i krenimo stazom dobra ka boljoj budućnosti!

Za pozitivan uticaj potrebno je pozitivno djelovanje te je u tom kontekstu Asocijacija pokrenula niz uspješnih projekata:

 • Magazin AŠK, porodični magazin za afirmaciju kulture življenja, obilježava drugu godišnjicu svog izlaženja.
 • Web portal Asocijacije svakodnevno nudi različite korisne i edukativne sadržaje kroz svoja tri kutka – Roditeljski kutak, Kutak za mlade i Dječiji kutak.
 • Kroz edukativne radionice i učionice Asocijacija nastoji ženama, djevojkama, majkama i djeci različitih uzrasta dati priliku da steknu nova znanja i saznanja shodno njihovim stremljenjima i željama.
 • U edukativnom radio-programu na talasima RTV Vogošće, pod nazivom TEME S POVODOM,  obrađuju se teme iz nauke općenito, posebno iz filozofije, historije i psihologije, te one iz područja religije, zatim obrazovanja i umjetnosti.
 • Uz podršku iste RTV-kuće pokrenut je i projekat Učenje engleskog jezika na radiotalasima kroz emisiju namijenjenu mladoj populaciji pod nazivom HAPPY ENGLISH. 
 • Također, u saradnji sa medijskom kućom TV HEMA pokrenut je serijal TV emisija namijenjenih učenju engleskog jezika pod nazivom HAPPY SCHOOL.

Asocijacija MAJKA I DIJETE neprekidno radi na osmišljavanju i realizaciji novih projekata, nastojeći svojim pozitivnim djelovanjem doprijeti do svakog pojedinca, a posebno do onih od kojih najviše zavisi zdravlje i napredak svakog društva – do majke i djeteta.

Woman in the Mirror of Spirituality

The cultural event „Woman in the Mirror of Spirituality“ was held on Friday, April 10, in the Youth House – Skenderija. Those who found the time to attend this interesting and eventful program had the opportunity to become familiar with the previous work of the Association MOTHER AND CHILD.

Association MOTHER AND CHILD

Educational and Cultural Association

The Association MOTHER AND CHILD is voluntary, nongovernmental, non-profit and non-political association.

Members of the Association are women and girls of different educational profiles and interests, who endeavour to give their contribution to the general welfare of society by their diversified activities.

The inspirational motto of the Association, which also represents its objectives, is – Let's increase our knowledge, beautify our morality and start going along the path of goodness toward the better future!

A positive influence requires positive actions. In this context, the Association has launched a number of successful projects:

 • Magazine Ashq, family magazine for the promotion of the culture of life, marks the second anniversary of its publication.
 • Web site of the Association offers various useful and educational contents through its three corners – Parents’ Corner, Youth Corner and Children's Corner.
 • Through educational workshops and classrooms the Association endeavours to give the opportunity to women, girls, mothers and children of different ages for acquiring new skills and knowledge in accordance with their aspirations and desires.
 • In the cycle of programmes called TOPICS ON THE OCCASION that are broadcasted by the Radio Ashq on the waves of the RTV Vogosca, the themes of science in general, especially in philosophy, history and psychology, as well as those in the field of religion, then education and the arts, are processed.
 • The project Learning English on the Radio, aimed at young population and titled HAPPY ENGLISH, has also launched with the support of the same broadcasting house.
 • Also, in cooperation with the broadcaster TV HEMA a series of TV programmes aimed at learning English, titled HAPPY SCHOOL, has been launched.

Association MOTHER AND CHILD constantly works on the design and implementation of new projects, trying by its positive action to reach out to every individual, especially to those of which mostly depends on the health and progress of every society – to the mother and child.