Žena u vremenu
Žena u vremenu

Žena u vremenu


U organizaciji Asocijacije MAJKA I DIJETE održana je kulturno-umjetnička manifestacija „Žena u vremenu“. Manifestacija je održana u petak, 15. septembra 2017. godine, u Centru za kulturu Narodnog univerziteta Konjic.

Učesnici programa bili su: horovi „Sejfullah“, „Ayman“ i „Rezonanca“ te glumci Narodnog pozorišta Sarajevo, Bosanskog pozorišta Zenica i Pozorišta mladih Sarajevo. Program je režirala Dženita Imamović-Omerović.

Sponzori manifestacije bili su: Narodni univerzitet Konjic, Radio  Konjic, Travel agency Futura i  restoran „Gradska Konjic“.

Woman in the Time

The Association MOTHER AND CHILD has organized a cultural event “Woman in the Time”. The event was held in the Culture Centre of the National University of Konjic, on Friday, September 15, 2017.

Participants of the program were: choirs “Sayfullah”, “Ayman” and “Resonance”, as well as the actors of the National Theatre Sarajevo, the Bosnian Theatre Zenica and the Youth Theatre Sarajevo. The program was directed by Dzenita Imamovic-Omerovic.

The sponsors of the event were: National University of Konjic, Radio Konjic, Travel agency Futura and Restaurant “Gradska Konjic”.