Zika virus
Zika virus

Zika virus


Geografska distribucija Zika virusa je u stalnom porastu. Virus  cirkulira u Africi, Središnjoj i Južnoj Americi, Aziji i Pacifiku. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od januara 2014. godine do 5. februara 2016. ukupno 33 zemlje su prijavile autohtonu cirkulaciju Zika virusa, 6 zemalja je prijavilo indirektni prijenos, sedam zemalja prijavilo je porast  broja slučajeva mikrocefalije i / ili Guillain-Barre sindroma istovremeno sa epidemijom Zika virusa. Kako se bolest izazvana virusom Zika i dalje širi zemljama američkog kontinenta i Karibima, tako se povećava i rizik od ulaska putnika zaraženih virusom Zika u region Europe. Dalje širenje je moguće u područjima gdje boravi komarac, koji pripada vrsti Aedes.

Grupiranje neuroloških poremećaja i malformacija novorođenčadi povezanih sa Zika virusnom infekcijom koja se bilježi posljednjih nekoliko mjeseci na području Južne i Srednje Amerike, Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila javnozdravstvenim događajem od međunarodnog značaja (engl. Public Health Emergency of International Concern; PHEIC). Javnozdravstveni događaj od međunarodnog značaja predstavlja  javnozdravstvenu prijetnju ili rizik i za druge dijelove svijeta, a ne samo za područje gdje je trenutno rasprostranjen, te zahtijeva koordinirani međunarodni odgovor, unaprijeđenje nadzora i otkrivanje infekcije, kongenitalnih malformacija, neuroloških komplikacija, intenziviranje kontrola populacije komaraca, ubrzan razvoj dijagnostičkih testova i vakcina, a  sve  u cilju zaštite ljudi izloženih riziku.

Opće informacije

Zika virusna infekcija je bolest uzrokovana virusom kojeg prenose komarci roda Aedes,  za koje je karakteristično da su aktivni danju, pri čemu su najaktivniji sredinom jutra i u razdoblju od kasnog popodneva do sumraka. Ostali putevi prijenosa bolesti se istražuju. Komarci iz roda Aedes, koji prenose ovu bolest, prisutni su u pojedinim europskim zemljama, naročito zemljama u području Mediterana, te je dalja transmisija virusa Zika sa importovanih slučajeva unutar europskog regiona moguća. Potrebno je napomenuti da je tijekom zime, rizik od transmisije infekcije izazvane virusom Zika iznimno nizak, jer klimatski uvjeti nisu prikladni za aktivnosti komaraca iz roda Aedes.

Sa dolaskom proljeća i ljeta, rizik od transmisije bolesti izazvane virusom Zika u europskim zemljama u kojima je prisutan komarac iz roda Aedes se povećava, jer komarci pronalaze bolje uvjete za reprodukciju u područjima sa toplijom klimom.

Bolesnici obično imaju blago povišenu temperaturu, osip na koži (osip) i konjunktivitis. Ovi simptomi obično traju 2-7 dana. Kod veoma malog broja ljudi se mogu razviti komplikacije (kao što je sindrom Guillain-Barré – mišićna slabost) nakon što se zaraze virusom. Trenutno ne postoji poseban tretman niti vakcina.

Najbolji oblik prevencije je zaštita od uboda komaraca.

U nekoliko europskih zemalja su prijavljeni importovani slučajevi infekcija izazvanih virusom Zika.

Na temelju dostupnih dokaza, Svjetska zdravstvena organizacija ne ograničava  putovanja i trgovinu. Osobama  koje putuju u područja visokog rizika se savjetuje da poduzmu osnovne mjere kako bi se zaštitile od ugriza komaraca. Osobe koje putuju u područja visokog rizika treba da se zaštite od ugriza komaraca primjenom sredstava za odbijanje komaraca, nošenjem svijetle odjeće sa dugim rukavima i hlačama, te da prostorije u kojima borave  imaju zaštitne mreže na prozorima kako bi se spriječio ulazak komaraca. Budući da su komarci iz roda Aedes komarci koji grizu danju, ove mjere treba primjenjivati tijekom cijelog dana.

Ne postoji dovoljno dokaza o vezi između povećanog broja slučajeva mikrocefalije kod novorođenčadi i infekcije njihovih majki virusom Zika, međutim, žene koje su trudne ili koje planiraju trudnoću treba da poduzmu posebne mjere predostrožnosti kako bi se zaštitile od ugriza komaraca, te se trebaju posavjetovati sa ljekarom ukoliko putuju u područja sa postojećom transmisijom virusa Zika.

Izvor: www.zzjzfbih.ba