Jezik filma
Jezik filma

Jezik filma

Kadar je prostor omeđen okvirom u kojem se vizualizira neka pojava ili radnja.

Filmski plan (fran. le plan – ploha, ravnina, udaljenost) označava udaljenost kamere od snimanog objekta ili skupine objekata. To je udaljenost koju gledalac doživljava gledajući te objekte na platnu ili ekranu. Dok gledaš film, uživaš u događajima koji se odvijaju pred tvojim očima. Sve scene koje vidiš prethodno je detaljno pregledalo oko kamere.

Kamera kroz niz kadrova nastoji što bolje predstaviti filmsku priču – ona će se približiti nekom detalju, pratit će likove, otkriti nam čak i njihove snove.

Kamera može biti statična (nepokretna) i dinamična (u pokretu). Statični kadrovi su oni u kojima se kamera ne pomjera, npr. scena čovjeka koji sjedi za stolom i piše. Kada se kamera pokrene i s prizora čovjeka za stolom prelazi na ostatak prostorije, takav kadar nazivamo dinamičnim.

Prema udaljenosti snimanog objekta od objektiva kamere, razlikujemo šest filmskih planova:

 • total (opći plan ili vrlo daleko) – plan u kojem je obuhvaćen čitav prostor, recimo cijeli trg, grad, ili neka dvorana (zatvoreni prostor)
 • srednji plan – u kadru je cijeli objekat, čovjek “od glave do pete”
 • ameriken– plan koji ispunjava čovjek od glave do koljena (čest u western filmovima)
  • srednji krupni plan (blizu) – plan koji ispunjava “poprsje” ili čovjek do pojasa
  • krupni plan – plan koji ispunjava ljudska glava, ljudsko lice
  • detalj – kamera je najbliže objektu; naprimjer, samo oko, uho, noge u pokretu, šaka, prsti, ili predmeti: otvorena knjiga, sat na zidu ili ruci

Ugao (kut) snimanja označava određeni položaj kamere u odnosu na snimani objekat.

Ona može biti ili u visini objekta, iznad njega ili ispod njega. Takav se odnos kamere prema objektu naziva rakurs (fran. raccourci – skraćen, odnosno raccourcir – skratiti, zbiti, stisnuti).

Vrste rakursa su:

 • gornji rakurs: objekt je snimljen iz gornjeg rakursa kad se kamera nalazi iznad snimanog objekta.
 • donji rakurs: kamera je ispod snimanog objekta, a čini se kao da je snimani objekt viši od kamere, pa čak i kad je u pitanju kutija šibica.

Izvor: citanka.ba