Da sam ptica
Da sam ptica

Da sam ptica

Da sam ptica,

ko što nisam ptica,

letio bih oko materina lica,

zeleni bih vijenac ispod stropa spleo,

na prozor bih žute ruže razapeo,

poletio bih tada do daleka trešnjika,

u njemu bih ubro trešnje dvije

(najeo se prije)

donio bih majci,

da mi se nasmije.

Drago Ivanišević