Zikr i dova su naša svakodnevnica: Propisi vezani za pozdravljanje
Zikr i dova su naša svakodnevnica: Propisi vezani za pozdravljanje

Zikr i dova su naša svakodnevnica: Propisi vezani za pozdravljanje


A kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite selamom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim! (En-Nur, 61)

Mnoštvo je hadiskih predaja koji nam pokazuju da je selam pozdrav koji su koristili i raniji narodi i njihovi vjerovjesnici i poslanici. Forma nazivanja selama i odgovaranja na isti utvrđena je Kur’anom i sunnetom i toga se muslimani u svijetu uglavnom pridržavaju.

Selam je istovremeno i pozdrav i dova. Selam se naziva riječima: Esselamu ‘alejkum, a odgovara se riječima: Ve ‘alejkumus-selam!

Selam znači mir, spas i svako dobro. Ukoliko nam neko uljepša selam riječima:

Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu, odgovorit ćemo: Ve ‘alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ! Što znači : Želim vam mir, spas i svaki vid dobra, te Božiju milost i bereket, na što musliman odgovara: I Ja vama isto! (prim. prev.)

Selam će biti i pozdrav stanovnika Dženneta. Nazivanjem selama širimo međusobnu ljubav i povjerenje:

Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Želite li da vas uputim šta da činite pa da se međusobno volite: Širite selam među sobom!  (Muslim)

Es-Selam je, kako to bilježi imam Buhari u dva hadisa, jedno od Allahovih lijepih imena, što daje još veću važnost i značaj ovom islamskom pozdravu.

Selam naziva mlađi starijem, manja grupa većoj, onaj koji dolazi onima koji stoje ili sjede, i slično.

Muslimani nazivaju selam svojim ukućanima, a kada uđu u prostoriju u kojoj nema nikog od ljudi, onda će reći: Esselamu ‘alejna ve ‘ala ‘ibadillahissalihin! /Selam neka je na nas i na dobre Allahove robove!/ Ovo se prenosi u hadisu kojeg bilježi Buhari, a kaže se da su riječi Abdullaha b. Omera r.a.

Selam se naziva i onim muslimanima koje znamo i onima koje ne poznajemo:

Jedan je čovjek upitao Božijeg Poslanika: Koji je islam najbolji? On mu je odgovorio:

Da nahraniš gladnoga i da nazivaš selam onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ! (Buhari)

Nemuslimane ne pozdravljamo selamom, a ako bi nam neko od njih nazvao selam, odvratit će mu se riječima: Ve ‘alejkum! Znači bez upotrebe riječi selam.

 

Selam se naziva i ženama i djeci što se da zaključiti iz nekoliko hadisa koji se prenose od Poslanika a.s.

Ukoliko nam neko prenese selam od nekoga, pravilo je odmah mu odgovoriti na selam.

Oni po kojima neko poselami neku osobu dužni su prenijeti taj selam. Kod našeg naroda se ovaj sunnet aktivno praktikuje. Imam Nevevi u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: Ako selam dobijemo preko nekog posrednika ili putem pisma, dužni smo istog momenta na selam uzvratiti!

Kad se susretnu dva muslimana ili dvije muslimanke koje se nisu vidjele dugo, dozvoljeno im je da se zagrle i poljube, u protivnom dovoljno je pri susretu nazvati selam i rukovati se (misli se na rukovanje sa osobom istog spola).

Muhammed a.s. je rekao:

Neće se dvojica muslimana sresti i rukovati, a da im se ne oprosti prije nego što se rastanu! (Ebu Davud)

Ljudi širite selam, nahranite gladne, pomažite i pazite rodbinu i klanjajte dok svijet spava, ući ćete u Džennet spašeni! (Tirmizi)